Ajankohtaista

Foamitin omistuspohja vahvistui

Sijoitusyhtiö Partnera on ostanut vaahtolasia valmistavan ja kierrätyslasia käsittelevän Uusioaines Oy:n.  Lue lisää: http://www.partnera.fi/media/tiedotteet/2018/partnera_uusioaines_tiedote_06112018.pdf

Read more

Talonrakentaminen

Lasipalatsin pihakansi on Amos Rex -taidemuseon katto

Väliaikaiseksi yli puoli vuosisataa sitten rakennettu Lasipalatsi Helsingin ydinkeskustassa oli edennyt peruskorjausikään samaan aikaan kun Amos Andersonin taidemuseo etsi uudisrakennukselleen tonttia. Tästä kehittyi hanke, jossa samanaikaisesti korjattiin suojeltua Lasipalatsia ja rakennettiin uutta, pääosin maanalaista museorakennusta. Erityispiirre hankkeessa oli Lasipalatsin aukiolla sijaitsevan vanhan kellotornin tukeminen, joka oli eräs koko hankkeen vaativimmista vaiheista. Työnaikaisesti tuetun kellotornin ympärille…

Read more

Talonrakentaminen

Vaahtolasi yleistyy kerrostalotyömailla

Infrarakentamisessa jo aiemmin vakiintunut Foamit-vaahtolasimurske on lyömässä vahvasti läpi myös talonrakentamisen keventeenä ja lämmöneristeenä. Esimerkiksi YIT Rakennus Oy:n kerrostalotyömaalla Mankkaalla urakoitsija on päätynyt Foamitiin uutena vaihtoehtona perinteisille ratkaisuille. Asuinrakentamisessa yleinen KVR-malli merkitsee sitä, että viime kädessä urakoitsija itse määrittelee, millaisia materiaaleja ja teknisiä ratkaisuja se haluaa kohteessaan käyttää, suunnittelijan asiantuntemusta toki hyödyntäen. Nykyisin omarahoitteinen rakentaminen…

Read more

Talonrakentaminen

Foamit on oiva ratkaisu myös yläpohjassa

Monipuolinen infra- ja talonrakentamisen kevenne ja lämmöneriste Foamit-vaahtolasimurske sopii myös yläpohjarakenteisiin. Vaahtolasimurske ei aiheuta riskejä rakenteille. YIT valitsikin Asunto Oy Elegian yläpohjan keventeeksi Foamitin. Espoon Vermon alueen asuinalueella ympäristön viihtyisyys ja materiaalien ympäristöystävällisyys ovat kes­keisiä lähtökohtia. YIT:n urakoiman Asunto Oy Elegian työmaalla nämä periaatteet toteu­tuivat myös kierrätyslasista valmistetun Foa­mit-­vaahtolasimurskeen valinnassa. ”Vaahtolasimurske on hyvä esimerkki siitä,…

Read more

Uusioaines Oy:lle Vuoden 2017 Vientipalkinto

Uusioaines Oy palkittu Vuoden 2017 Vientipalkinnolla. Valinta tehtiin Hämeen Yrittäjien toimesta. Uusioaines on kiitollinen tästä arvostuksen osoittamisesta. Lisää tietoa: https://www.yrittajat.fi/hameen-yrittajat/a/tiedotteet/555083-vientiyrityksen-loydettava-oikeat-kanavat-ja-markkinat

Read more

Arvostamme ympäristöä myös tuotannossamme.

2017 olemme ottaneet käyttöömme myös BioMix-nestekaasun, joka on ympäristöä säästävä nestekaasutuote. Kaasu on peräisin kierrätysraaka-aineista kuten ruoantähteistä ja kasvisöljyistä. Kierrätysteema ja luonnonvarojen kunnioittaminen toteutuu siis myös tällä osa-alueella. Pystymme tällä tavoin pienentämään CO2-päästöjämme vuodessa noin 280 tonnia tavalliseen nestekaasuun verrattuna.  

Read more

Uusioaines Oy on nyt Cleantech Finland -yritys.

Kannamme vastuullisesti huolta yhteisestä ympäristöstämme. Vähennämme lasin kierrätys- ja jalostustoiminnallamme neitseellisten luonnonvarojen ja energian käyttöä. Esimerkiksi Foamit®-vaahtolasimurskeella on tutkitusti alhainen hiilijalanjälki. On hieno asia, että voimme olla mukana arvostetussa toiminnassa ja tämä on myös Cleantech Finlandin kriteerein tunnustettu. http://www.cleantechfinland.com/-/uusioaines-oy    

Read more

Foamit® -mursketta myös 50 litran pikkusäkeissä

Kysynnästä johtuen vaahtolasimursketta Foamit 20 saa nyt myös 50L pikkusäkeissä. Murskekoko on 10-20mm. Säkki painaa vain n. 10kg ja sen mitat ovat noin 60*40*15cm. Siten se on helposti käsiteltävissä ja kuljetettavissa. Talonrakennuskohteissa, erityisesti saneerauksissa, pikkusäkki mahdollistaa oikean materiaalimäärän täyttöihin. Pikkusäkit on helppo kantaa suoraan kohteeseen.

Read more

Turussa Harppuunakorttelin parkkihallin perustus Foamit:lle

Turun linnan kupeeseen rakennettavaan upeaan Harppuunakortteliin tulee 12 kerrostaloa. Suuri sisäpiha on suunniteltu viihtyisäksi ja toiminnalliseksi asukkaiden yhteiskäyttöön. Asukkaiden autopaikat on sijoitettu sisäpihan kannen alle rakennettavaan parkkihalliin. Syvän, pehmeän savikerroksen vuoksi päädyttiin perustusratkaisussa yhdistämään kevennys ja paalutus. Sisäpihakansi rakennetaan paalujen varaan ja parkkihallin lattia Foamit-murskeen päälle. Tällä ratkaisulla saavutettiin useita etuja teknisesti ja taloudellisesti. Ensimmäisessä…

Read more