Foamit Groupin vaahtolasi valittiin kevennemateriaaliksi Ruotsin ja Norjan merkittäviin valtatiehankkeisiin

Foamit Groupin saamat uudet toimitussopimukset jatkavat sarjaa merkittävistä pohjoismaisista infrarakennushankkeista, joissa käytetään Foamit Groupin vaahtolasia. Toimitukset E20- ja E18-valtatiehankkeisiin käynnistyvät Foamit Groupin Ruotsin ja Norjan tuotantolaitoksilta kuluvan vuoden aikana.

Foamit Groupin vaahtolasitoimitusten suuruus Ruotsin ja Norjan E18- ja E20-tiehankkeisiin on yhteensä 75 000 m3. Kun mukaan lasketaan myös Vihti Nummelan uusi yritysalue sekä aiemmin tiedotettu Ruotsin E6-tien korjaushanke, Foamit Groupin viimeaikaisten tilausten suuruus on yhteensä 155 000 m3, joka vastaa yhden tehtaan tuotantokapasiteettia vuodessa. Vaahtolasi valikoitui infrarakennushankkeisiin materiaaliksi hyvän eristävyyden, edullisuuden ja helpon työstettävyyden takia. Lisäksi vaahtolasi on huomattavasti perinteistä mursketta kevyempää.

”Olemme erittäin iloisia valinnastamme näihin merkittäviin pohjoismaisiin infrarakennus-hankkeisiin. Valinta todistaa, että strateginen työmme sen eteen, että vaahtolasista muodostuu suositeltava raaka-aine vastuullisessa rakentamisessa, ottaa huimia askelia eteenpäin. Moottoritiehankkeiden kaltaiset suurprojektit ovat merkittäviä Foamit Groupin mittakaavassa, ja osoittaa, että meillä on kapasiteettia osallistua yhä suurempiin rakennushankkeisiin yhä nopeammalla toimitusaikataululla. Tätä tukee myös maalikuussa tiedottamamme Norjan tehtaan investointi, joka kaksinkertaistaa vaahtolasin valmistuskapasiteettimme”, toteaa Foamit Groupin toimitusjohtaja Kalle Härkönen.

Ruotsin E20-moottoritien laajennustöissä vaahtolasi mukana

Ruotsissa vaahtolasi on mukana paikallisen liikenneviraston, Trafikverketin, käynnistämässä hankkeessa Länsi-Göötanmaalla, jossa E20-moottoritien Hindsberg–Muggebo-osuus Mariestadin lähellä muutetaan nelikaistaiseksi. Hanke on yksi kolmesta jäljellä olevasta vaiheesta E20-tien laajentamisessa, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta, edistetään alueellista kasvua ja luodaan paremmat liikenneolosuhteet yhdelle Ruotsin tärkeimmistä teistä. Hankkeen odotetaan valmistuvan keväällä 2027.

Rakennushankkeesta vastaa rakennuskonserni Veidekke, joka valitsi Foamit Groupin tierakenteiden kevennemateriaalitoimittajaksi. Oikean kevennemateriaalin valinnassa oli huomioitava niin kustannukset kuin materiaalin saatavuus ja työstettävyys työmaalla. Tähän tarpeeseen vaahtolasi tarjosi toimivan ratkaisun: kyseessä on kevyt, helposti työstettävä ja suuren kitkakulman ansiosta kasautuva materiaali, jonka saatavuus on hyvä.

Vaahtolasi toimitetaan Foamit Groupin ruotsalaisen tytäryhtiön Hasopor AB:n tuotantolaitokselta vuosien 2024–2025 aikana.

Vaahtolasi vahvistaa Norjan E18-moottoritien uudistamista

Norjan liikennevirasto, Statens Vegvesen, on rakentamassa Oslon lähiseudulla uutta E18-väylää välillä Fornebukrysset–Strand. Virasto on vastuussa sekä väylän suunnittelusta että rakentamisesta. Projektin ensimmäinen vaihe on aloitettu yhdessä rakennuskonserni Skanskan kanssa syyskuussa 2023 ja alustavien arvioiden mukaan rakennustyöt jatkuvat tammikuuhun 2030 asti.

Vaahtolasi valittiin projektiin materiaaliksi hyvän eristävyyden, edullisuuden ja helpon työstettävyyden takia. Vaahtolasi toimitetaan Foamit Groupin Norjassa sijaitsevan tytäryhtiön Glasopor AS:n tuotantolaitokselta.

FOAMIT GROUP OY

Lisätietoja
Kalle Härkönen, toimitusjohtaja
puh. +358 40 838 5196

FOAMIT GROUP LYHYESTI
Foamit-konsernin liiketoiminta jakautuu vaahtolasiliiketoimintaan ja lasiliiketoimintaan. Vaahtolasia käytetään infra- ja talonrakentamisessa kevenne- ja eristemateriaalina. Lasiliiketoiminnassa konserni toteuttaa kattavaa kiertotaloutta vastaanottamalla lasijätettä ja kierrättämällä sen hyötykäyttöön. Foamit Groupiin kuuluu Suomen tytäryhtiö Uusioaines Oy, Ruotsin tytäryhtiö Hasopor AB ja Norjan tytäryhtiö Glasopor AS. Foamit Groupin pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 43,7 miljoona euroa työllistäen 100 henkilöä.

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous