Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi Uusioaines Oy

Yhteystiedot:
Edvartintie 3
31600 Jokioinen

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Enni Kurikka, Uusioaines Oy
Edvartintie 3
31600 Jokioinen
050 372 6187
enni.kurikka@uusioaines.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Enni Kurikka, Uusioaines Oy
Edvartintie 3
31600 Jokioinen
050 372 6187
enni.kurikka@uusioaines.com

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin kerätään asiakkaiden ja Foamit -tuotteista kiinnostuneiden tietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Foamit -tuotteiden kehityksestä ja hyödyistä kertominen ja muu markkinointiviestintä
 • Asiakastutkimukset
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Foamitia koskevien muutoksien kuten laki-, ympäristö- tai säädösmuutoksista kertominen
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 • Rekisteriä ei jaeta Uusioaines Oy:n eikä sen markkinointikumppaneiden toimesta muiden toimijoiden käyttöön

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Foamit -tuotteiden kehityksestä ja hyödyistä kertominen ja muu markkinointiviestintä
 • Asiakastutkimukset
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Foamitia koskevien muutoksien kuten laki-, ympäristö- tai säädösmuutoksista kertominen
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 • Rekisteriä ei jaeta Uusioaines Oy:n eikä sen markkinointikumppaneiden toimesta muiden toimijoiden käyttöön

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Sähköpostitse käydyt keskustelut
 • Asiakkaan antama positiivinen palaute ja reklamaatiot sekä niiden käsittelyprosessi

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Enni Kurikka, Uusioaines Oy
Edvartintie 3
31600 Jokioinen
050 372 6187
enni.kurikka@uusioaines.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään tarjouspyynnön tai tuotetilauksen yhteydessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • Julkisista ja ostettavissa olevista rekistereistä

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain Uusioaines Oy:n markkinointikumppaneille ja silloinkin vain Uusioaines Oy:n markkinointikumppanilta tilaamien toimeksiantojen suorittamiseen. Tietoja ei muutoin pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Uusioaiens Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp Company (The Rocket Science Group, LLC)
 • Jenga Markkinointiviestintä Oy
 • Inspirans Oy
 • Norstat Oy

MailChimp Company (The Rocket Science Group, LLC) on EU:n ulkopuolinen yritys. Yritys toimii sähköpostimarkkinointiin luodun alustan ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Tietoja luovutetaan tälle yritykselle Uusioaines Oy:n sähköpostimarkkinointia varten.

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tietojen poistaminen edellyttää asiakkaan ilmoitusta Uusioaines Oy:n GDPR -yhteyshenkilölle. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilötietoja käsittelevät Uusioaines Oy:n työntekijät. Tämän lisäksi tietoja käsittelevät seuraavat yriytkset:

 • MailChimp Company (The Rocket Science Group, LLC)
 • Jenga Markkinointiviestintä Oy
 • Inspirans Oy
 • Norstat Oy
 • Blackbelt IT Oy (IT-tuki)

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous