Vastuullisuus

Täysin kierrätettävä Foamit on ympäristön kannalta suositeltava murskevalinta infra- ja talonrakentamiseen.

Foamit-vaahtolasimurske valmistetaan Uusioaines Oy:n tehtaalla Suomessa keräyslasista, joka puhdistetaan ja jauhetaan ennen uunissa paisuttamista.

Foamit ei sisällä orgaanisia aineita. Se on luokiteltu A1-paloluokkaan eikä siitä haihdu tai liukene haitallisia aineita tavanomaisissa käyttökohteissa.

Foamit on hyväksytty Nordic Ecolabel -tuotetietokantaan, ja sitä voidaan käyttää Joutsen-merkityissä taloissa. Se myös läpäisee vähäpäästöisten rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen kriteerit.

Foamitin tuotannossa merkittävä osa hiilijalanjäljestä koostuu ulkomailta tuotavan, vaahtolasin valmistuksessa käytettävän lasimurskeen logistiikkakustannuksista. Ilman Foamitin tuotantoa tämä lasimursketyyppi kuitenkin päätyisi kaatopaikoille niissä Euroopan maissa, joissa vaahtolasia ei hyödynnetä rakentamisessa.

Keräyslasin käyttö raaka-aineena säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä. Foamit on samaan tapaan uudelleen käytettävissä kuin puhtaat maa-ainekset.

Vaahtolasista on tehty kulkeutumisriskin tarkasteluja pohjavesialueilla. Riskiarvioraportissa (PDF) julkaistujen VTT:n mittausten mukaan vaahtolasimurskeen käyttö kevennysmateriaalina ja/tai routaeristeenä tie-, katu- ja kenttärakenteissa ei aiheuta merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä.

Foamit käyttää Väre Oy:n Vihreää sähköä.

Foamit vaahtolasimurske tuotetaan käyttäen vihreää sähköä
Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous