Foamitin ympäristöseloste EPD

Ympäristövaikutusten perinpohjainen ymmärtäminen on ensiaskel matkalla kohti strategisten ympäristötavoitteiden saavuttamista. Foamit Group kertoo avoimesti tuotteensa ympäristövaikutuksista auttaakseen myös asiakkaita ja sidosryhmiä niiden toiminnan kehittämisessä ja ympäristöviestinnässä.

Tärkeä osa läpinäkyvää tiedottamista on Foamit-vaahtolasin ympäristöseloste eli EPD (Environmental Product Declaration). Sen tiedot kattavat Foamit Groupin kaikki neljä tehdasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Foamitin EPD:n ja sen perustana olevan elinkaarianalyysin on koostanut Lavola – Anthesis Group ja verifioinut TECNALIA R&I Certificación S.L.

Kysy lisää asiantuntijaltamme

Tiina Partanen
Vastuullisuusjohtaja
Foamit Group

Puh. 040 560 7562
tiina.partanen[a]uusioaines.com

Foamit-vaahtolasin hiilijalanjälki

37,89 kg CO2 eq. / m3

Foamitin elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on
Foamit Groupin neljän Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
sijaitsevan tuotantotehtaan laskennallinen keskiarvo.

Uusioaines Forssa, Suomi
58,93 kg CO2 eq. / m3

Glasopor Skjåk, Norja
12,90 kg CO2 eq. / m3

Glasopor Onsøy, Norja
46,51 kg CO2 eq. / m3

Hasopor Hammar, Ruotsi
18,51 kg CO2 eq. / m3

EPD on puolueeton seloste tuotteen ympäristövaikutuksista

EPD on kansainvälisesti standardoitu ja luotettava tapa koota sekä jakaa tietoa tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. EPD-asiakirja tuotetaan läpinäkyvästi kolmannen osapuolen verifioimana. Se sisältää tutkittua, tarkkaa ja vertailukelpoista tietoa päästöistä, resurssien käytöstä ja ympäristövaikutuksista.

EPD:n perustana on elinkaarianalyysi (LCA, Life Cycle Assessment), jossa selvitetään tuotteen materiaalien ja prosessien suurimmat ympäristöön vaikuttavat tekijät. Foamit Group käyttää elinkaarianalyysia myös pohjana tuote- ja prosessikehityksen toimenpiteiden priorisoinnille.

Elinkaarianalyysiä ohjaavat puolestaan tuoteryhmäsäännöt (PCR, Product Category Rules), jotka määrittelevät esimerkiksi, mitä elinkaaren vaiheita analyysissä tulee ottaa huomioon. Foamit EPD sisältää seuraavat moduulit:
A1: Raaka-aineiden prosessit
A2: Raaka-aineiden kuljetus tehtaille
A3: Vaahtolasin valmistusprosessi
C1–C4: Tuotteen loppukäsittelyt
D: Elinkaaren jälkeinen hyödyntäminen.

EPD on voimassa viisi vuotta ja se on julkisesti nähtävillä sekä ladattavissa globaalissa rekisterissä, jota ylläpitää EPD-organisaatio Environdec. Sen verkkosivuilta löytyy myös runsaasti aiheeseen liittyvää tietoa ja materiaaleja, kuten vastauksia usein kysyttyihin EPD-kysymyksiin.

Ote Foamit EPD:stä

Foamitin ympäristöselosteessa tarkastellaan vaahtolasin elinkaaren alusta loppuun ulottuvia ympäristövaikutuksia. Esitetyt luvut perustuvat Foamit Groupin neljän tuotantotehtaan tiedoista laskettuihin keskiarvoihin.

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous