Parasta maan päällä

Kevyt Foamit kantaa ja eristää

Foamit-vaahtolasimursketta käytetään infrarakentamisessa rakenteiden keventämiseen, routaeristyksiin ja kalteviin rakenteisiin.

Foamitia voidaan tuoda työmaalle yhdellä kuljetuksella seitsenkertainen määrä soraan verrattuna.

Asentaminen voidaan tehdä maanrakentajan omalla kalustolla, erikoislaitteita ei tarvita. Lisäksi Foamitin korkea kitkakulma mahdollistaa asentamisen ilman tukipenkereitä, jolloin säästetään kiviaineksia, työ- ja laitekustannuksia sekä aikaa.

Vaahtolasimurskeella voidaan rakentaa lyhyemmässä ajassa kuin vaihtoehtoisilla materiaaleilla, joten urakoitsija saa työmaalle sitoutuneen pääoman nopeammin uusien projektien käyttöön.

Käytössä Foamit-murske keventää rakenteen, toimii routaeristeenä ja mahdollistaa veden nopean läpivirtauksen rakenteessa. Foamitin tilavuuspaino rakenteessa on vain viidesosa karkean hiekkamurskeen painosta.

Rakenteita korjattaessa vaahtolasimurskeen etuna on korkea kitkakulma, jonka ansiosta auki kaivettu rakenne pysyy koossa sortumatta kokonaan kaivantoon. Näin esimerkiksi putkien korjaustyöt voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.

Kun rakenteen katsotaan tulleen elinkaarensa loppuun, Foamit voidaan kierrättää uusiokäyttöön samoin ehdoin kuin puhtaat kiviainekset.

Foamitia voidaan käyttää pohjavesialueilla. Foamit säästää luonnonvaroja ja sillä on alhainen hiilijalanjälki.

Foamit on kevyttä käsitellä: kipattuna, puhallettuna, nostolaatikolla
tai säkkeinä.

Käyttökohteet infrarakentamisessa

Foamit-uusiomateriaali on kiertotaloutta parhaimmillaan

Kestävä ja täysin kierrätettävä Foamit-murskemateriaali on vastuullinen vaihtoehto infra- ja talonrakentamiseen.

Foamit-vaahtolasimurske valmistetaan Uusioaines Oy:n tehtaalla Suomessa keräyslasista, joka on puhdistettu teollisessa prosessissa. Tehtaalle toimitetaan muun muassa tuulilaseja, tasolaseja ja pakkauslaseja, jotka puhdistamisen jälkeen lajitellaan eri laatuisiin sirulasiluokkiin. Näitä sirulaseja toimitetaan muun muassa lasivillateollisuuden ja pakkauslasiteollisuuden raaka-aineiksi. Osasta sirulasista tuotetaan Uusioaines Oy:n tuotantolaitoksella Foamit -vaahtolasia.

Keräyslasin käyttö raaka-aineena säästää neitseellisiä luonnonvaroja. Foamitilla on tutkitusti alhainen hiilijalanjälki (Foamit 0,31, kevytsora 0,39). Foamitin tuotannossa merkittävä osa hiilijalanjäljestä koostuu ulkomailta tuotavan vaahtolasin tuotannossa käytettävän lasimurskeen logistiikkakustannuksista. Ilman Foamitin tuotantoa tämä lasimursketyyppi kuitenkin päätyisi kaatopaikoille niissä Euroopan maissa, joissa vaahtolasia ei voida rakentamisessa hyödyntää (esimerkiksi luja maaperä). Foamitin tuotantoon ei myöskään käytetä neitseellisiä luonnonvaroja. Foamitilla on siksi huomattavan positiivinen hiilikädenjälki

Foamit on hyväksytty Nordic Ecolabel -tuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsen-merkityissä taloissa.

Foamit sopii käytettäväksi myös pohjavesialueilla.

Ota yhteyttä