Usein kysyttyä

Foamit®-vaahtolasimurskeen raaka-aine on keräyslasi, josta on teollisessa prosessissa puhdistettu metalli ja muut epäpuhtaudet. Lasinsiru jauhetaan alle 0,1 mm:n jauheeksi, johon sekoitetaan vaahdotusagenttia. Valmis vaahtolasi sisältää noin 8 tilavuusprosenttia lasia ja 92 %-til ilmaa. Vaahtolasimurske on palamaton keraaminen materiaali.

Vaahtolasimurske valmistetaan teollisesti puhdistetusta keräyslasista Suomessa Uusioaines Oy:n tuotantolaitoksessa Forssassa. Lasinsiru jauhetaan alle 0,1 mm:n jauheeksi, johon sekoitetaan vaahdotusagenttia. Lasijauhe levitetään kuljetinhihnalle, joka kulkee hitaasti uunin läpi. Uunissa lasijauhe kuumennetaan noin 900 asteen lämpötilaan, jolloin se paisuu lähes viisinkertaiseksi. Valmis vaahtolasi sisältää noin 8 tilavuusprosenttia lasia ja 92 %-til ilmaa.

Jäähtyessään vaahtolasilevyt pirstoutuvat palasiksi eli vaahtolasimurskeeksi, jolle tehdään käyttötarkoitusten mukaan murskausta ja seulontaa.

Video vaahtolasin valmistuksesta.

Vaahtolasimursketta on käytetty infra- ja talonrakentamisessa Euroopassa yli 25 vuoden ajan hyvällä menestyksellä. Ensimmäiset vaahtolasitehtaat Sveitsissä ja Saksassa perustettiin 1980-luvulla. Pohjoismaista Norjassa on käytetty eniten vaahtolasimursketta infrarakentamisessa ja siellä on ollut tuotantoa 1990-luvulta lähtien.

Foamit-vaahtolasimurske on eriste- ja kevennemateriaali, joka sopii useisiin eri rakenteisiin.

Talonrakennuskohteissa Foamit-rakeita käytetään kevennysaineksena ja lämmöneristykseen. Vaahtolasia voi käyttää perustuksiin ja rakennuksen sisäpuolisiin täyttöihin kuten ylä- ja välipohjiin. Se sopii katto- ja piharakenteisiin, routasuojaukseen ja taustatäyttöihin.

Maarakenteissa Foamitia käytetään kevennysmateriaalina (mm. kadut, tiet, siltapenkereet, urheilukentät, putkilinjat, tukimuurien taustatäytöt, piharakenteet), joissa se vähentää pohjamaahan ja ympäristön muihin rakenteisiin kohdistuvaa kuormaa. Vaahtolasimurske toimii myös routaeristeenä.

Vaahtolasimurskeen etuja rakennusmateriaalina ovat keveys, kasautuvuus ja kantavuus. Näistä tuoteominaisuuksista on hyötyä sekä infra- että talonrakentajille, koska ne nopeuttavat ja helpottavat työskentelyä.

Foamit on markkinoiden kevyin kevennys- ja eristemateriaali. Vaahtolasimurske on painoltaan noin viidesosa kivimurskeen painosta. Materiaalin kuljetus on kustannustehokasta.

Foamit-murske on helppo asentaa materiaalin murtopintaisuuden ja kitkaisuuden ansiosta. Rakeet eivät leviä käsiteltäessä eivätkä vaadi pussitusta.

Työmaa voi jatkua kantavalla pinnalla heti, materiaalin päällä voi heti kävellä ja rakenne on helppo tiivistää. Foamitista voi tehdä paksumpia rakennekerroksia, joten kantavia välikerroksia tarvitaan vähemmän.

Vaahtolasimurskeella on hyvä lämmöneristävyys ja vedenvälityskyky. Se on palamaton materiaali. Vaahtolasi ei sisällä orgaanisia aineksia. Nämä ominaisuudet ovat merkittäviä etuja varsinkin talonrakennuskohteissa.

Foamit on keräyslasista valmistettu uusiomateriaali, joka on uudelleen käytettävissä.

Riskiarvioraportissa (PDF) julkaistujen VTT:n mittausten mukaan vaahtolasimurskeen käyttö kevennysmateriaalina ja/tai routaeristeenä tie-, katu- ja kenttärakenteissa on mahdollista myös pohjavesialueilla.

Murskeesta ei haihdu tai liukene haitallisia aineita tavanomaisissa käyttökohteissa. Foamit-vaahtolasimurske on lievästi emäksistä (pH noin 10).

Vaahtolasimurske on palamatonta.

Kuivaa mursketta käsiteltäessä ilmaan voi nousta pölyä, jonka hengittämistä tulee välttää. Pölyn määrä ja raekoko vaihtelevat tuotelajikkeittain. Pölyävissä työvaiheissa on käytettävä hiukkassuodattimella varustettua hengityssuojainta (P2), työkäsineitä, suojalaseja ja työvaatetusta.

Lisätietoja tuotteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvästä turvallisuudesta on julkaistu käyttöturvallisuustiedotteessa.

Foamit on keräyslasista valmistettu uusiomateriaali, joka on uudelleen käytettävissä.

Useilla jälleenmyyjillä on varastossa Foamit 20 -vaahtolasimursketta säkkipakkauksissa. Tuotetta on saatavilla suursäkeissä (1 m3/säkki) ja piensäkeissä (50 l/säkki). Irtomursketta toimitetaan vain yli 20 m3 tilauksiin. Suoraan tehtaalta tilattaessa saat tarkan tiedon toimitusajasta tilauksen yhteydessä.

Ota yhteyttä