Ajankohtaista

Infrarakentaminen

Pelmaan liittymän työmaalle toimitetaan Foamitia viikoittain

Pelmaan liittymä sijaitsee valtatie 18:n varrella Ylistaron kohdalla. Liikennevirrat ovat kasvaneet alueella niin paljon, että vanha liittymä ei enää palvele tielläliikkujia. Liittymästä on aiheutunut liikenteelle viivästyksiä, kustannuksia ja jopa onnettomuuksia. Nyt työn alla on uuden, toimivamman risteyksen rakentaminen. Kohteessa hyödynnetään myös Foamit-vaahtolasimursketta, jota toimitetaan työmaalle jokaisen viikon alussa. – Me oikaisemme valtatietä ja teemme uuden…

Lue lisää

Talonrakentaminen

Vaahtolasista valmistuu tasainen alusta yläpohjan betonivalulle

Espoon Vermonniittyyn rakennetaan uutta 8 000 asukkaan lähiötä. YIT Oy:n vastaava työnjohtaja Jouko Nurmi on löytänyt kevenne- ja lämmöneristemateriaali Foamitista luottotuotteen kerrostalojen yläpohjiin. Foamitin tilaaminen työmaalle käy helposti. Luotettava ja palveleva kuljetussuunnittelu varmistaa murskeen saatavuuden korkeankin kysynnän aikana. Kuormat toimitetaan luotettavasti 2 – 3 tunnin välein ja lastin tuonut rekka vie samalla tyhjän säiliön pois.…

Lue lisää

Talonrakentaminen

Foamitin toimitusvarmuus saa kiitosta Olympiastadionin uudistajilta

Arvostettuun ikään tulleen Olympia­stadionin uudistus oli mittava hanke, jossa stadion kunnostettiin ja laajennettiin. Foamit kevensi Helsingin Taka­-Töölössä sijaitsevan historiallisen rakennuksen uusia maanalaisia tiloja. Suomessa ennennäkemättömän laajassa hankkeessa Olympiastadion uudistettiin kansainväliset vaatimukset täyttäväksi moni­toimiareenaksi. Vanhan rakennuksen kunnos­tamisen lisäksi maan alle rakennettiin lähes 20 000 neliötä uutta tilaa tapahtumatuotan­non, median ja urheilijoiden käyttöön. Foamitia käytettiin keventävänä rakenteena…

Lue lisää

Talonrakentaminen

Vaahtolasilla varmistettiin laadukas rakentaminen vaikealla maaperällä

Entiselle merenpohjalle rakennettavat Voivalantien pienvarastot Kaarinassa vaativat maaperän haastavuuden takia varman ja keventävän materiaalin sokkelien vierustäyttöön. Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Oy:n hankkeessa pehmeälle peltotontille nousee kaksi pienvarastohallia, joissa on yhteensä 46 talliosaketta. Savisen maaperän haasteellisuuden takia hankkeessa oli mukana myös pohjarakennesuunnittelija. Foamit valittiin vierustäytön materiaaliksi sen monikäyttöisyyden ansiosta: vaahtolasimurskeella toteutettiin kevennysrakenne, joka toimi myös…

Lue lisää

Infrarakentaminen

Eteläisen kehätien rakentamisessa huomioidaan ihminen ja luonto

Lahden eteläinen kehätie -hankkeella varmistetaan sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä kehitetään alueen elinkeinoelämää ja maankäytön mahdollisuuksia. Liikennettä ohjataan Lahden keskustasta nykyaikaiselle väylälle ja suojataan tärkeää pohjavesialuetta. Ympäristön kannalta ovat laajalti käytössä kestävimmät materiaaliratkaisut, esimerkiksi vaahtolasimurske. – Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke sisältää kaksi hankeosaa ja kolme urakkaa. VALTARIn urakkaan sisältyy 4,5 kilometriä kaksiajorataisena…

Lue lisää

Huolehdimme turvallisuudesta ja Foamitin saatavuudesta epidemian aikana

Tiedote Huolehdimme turvallisuudesta ja Foamitin saatavuudesta epidemian aikana  Vallitsevasta virusepidemiasta huolimatta huolehdimme, että Foamit-vaahtolasimurskeen saatavuus on turvattu.  Ennakoivilla toimenpiteillä vähennämme tartuntariskiä. Palvelemme kaikkia asiakkaitamme normaalisti samalla huolehtien henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuudesta noudattaen viranomaisten ohjeita ja mahdollisuuksiemme mukaan työskentelemällä etäyhteyksien avulla. Tapaamiset järjestämme digitaalisesti.  Seuraamme tilanteen kehitystä aktiivisesti. Haluamme osaltamme varmistaa arjen sujuvuuden toimintaympäristössämme. Toimintamme varmistamiseksi yrityksemme sisällä on jaettu…

Lue lisää

Talonrakentaminen

Foamitilla pienempi kosteusrasitus päiväkodille

Lahtelaisen Humpulan päiväkodin vanha rakennus asetettiin aikoinaan käyttökieltoon haitallisten mikrobikasvustojen ja niistä johtuvien sisäilmaongelmien takia. Tilalle rakennetaan uusi laadukas ja terve päiväkoti lapsille ja päiväkodin työntekijöille. Terveellisen sisäilman varmistamiseksi ja rakennuksen elinkaarikustannusten hallitsemiseksi rakenteiden kosteusrasitusta päätettiin pienentää rakennuksen alapohjassa vaahtolasimurskeen avulla. Foamit toimii kapillaarikatkona, jolloin vesi ei pääse imeytymään pohjamaasta rakenteeseen. – Foamit oli paras…

Lue lisää

Infrarakentaminen

Foamit mukana E18 Kausela–Kirismäen parannustöissä

E18 Turun kehätien varrelle sijoittuva Kausela–Kirismäen osuuden perusparannus on yksi suurimpia tämän hetken tiehankkeita maassamme. Keväällä 2019 käynnistyneen projektin tavoitteena on sujuvoittaa vilkkaasti liikennöityä väylää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Suunnitelmaan kuuluu esimerkiksi kaksikaistaisen tien laajentaminen nelikaistaiseksi. Käyttöönoton jälkeen parannetun tieosuuden pitää kestää kovaa käyttöä ja kulutusta, sillä Turun kehätiellä kulkee jopa 13 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämän…

Lue lisää