Foamit Group toimittaa vaahtolasia Vihdin uudelle yritysalueelle

Foamit Group on solminut Kreaten kanssa sopimuksen mittavasta vaahtolasitoimituksesta Vihtiin rakennettavalle uudelle yritysalueelle. Toimitukset Forssan tuotantolaitokselta käynnistyvät jo alkuvuonna 2024 ja jatkuvat koko vuoden. Toimitettavan vaahtolasin määrä on noin 40 000 m3, joka vastaa lähes 20 prosenttia tuotantolaitoksen koko vuoden tuotannosta.

Foamit Groupille sopimus on merkittävä. ”Tässä hankkeessa kyse on suurista tuote-eristä ja korkeista laatuvaatimuksista. Saamamme tilaus on osoitus paitsi hyvästä maineestamme luotettavana toimijana, myös tuotteemme erinomaisista laatu- ja ympäristöominaisuuksista”, Foamit Groupin toimitusjohtaja Kalle Härkönen toteaa.

Vihdin Nummelassa käynnistyvä infrahanke koostuu yritysalueelle johtavasta Hankasalontiestä ja siihen liittyvistä poikkikaduista. Kreaten tavoitteena on hyödyntää hankkeessa kierrätys- ja uusiomateriaaleja sekä samalla vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Kierrätyslasista valmistetun vaahtolasimurskeen käyttäminen palvelee näitä tavoitteita erinomaisesti. Kevennysmateriaalina käytettävän vaahtolasimurskeen hiilidioksidipäästöt ovat pienet, ja lyhyt kuljetusmatka Forssasta Vihtiin pitää myös logistiikan aiheuttamat päästöt alhaisina.

Kierrätysmateriaalien käyttö tarjoaa mittavaa hyödyntämätöntä potentiaalia infrarakentamisen ympäristövaikutusten vähentämiseen. Vaahtolasimurske on monikäyttöinen ja hiilijalanjäljeltään alhainen kevennys- ja eristemateriaali, joka valmistetaan kierrätyslasista. Se soveltuu niin väylä-, raide- ja lentoliikenteen kohteisiin kuin piha- ja puistoalueiden rakentamiseen.

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous