Foamit Groupilta mittava vaahtolasitoimitus maanvyörymässä romahtaneen moottoritien korjaukseen Ruotsissa

Syyskuussa 2023 maa petti E6-moottoritien alta Stenungsundissa Länsi-Ruotsissa. Moottoritie murtui useasta kohdasta 700 metrin matkalta ja maanvyörymän romahduttama alue oli noin 14 hehtaarin laajuinen. Göteborgin ja Oslon välinen E6-moottoritie on yksi tärkeimmistä liikenne- ja kuljetusväylistä Ruotsin ja Norjan välillä. Moottoritien korjauksen arveltiin kestävän jopa vuodenvaihteeseen 2024–2025.

Ruotsin liikennevirasto (Trafikverket) antoi rakennusyhtiö Peab AB:lle toimeksiannon romahtaneen moottoritieosuuden uudelleenrakentamiseksi. Foamit Groupin Peab valitsi toimittajaksi, koska vaahtolasi ja sen hyvät ominaisuudet rakennusmateriaalina olivat entuudestaan tuttuja Peabille ja Foamit Group luotettava suurten vaahtolasimäärien nopea toimittaja.

Vaahtolasitoimituksen suuruus korjaushankkeessa oli mittava, yhteensä 40 000 m3. Suurhanke toteutettiin pohjoismaisena yhteistyönä Foamit Groupin Ruotsin (Hasopor AB) ja Norjan (Glasopor AS) tuotantolaitoksilta nopeassa aikataulussa huhti- ja toukokuussa.

Moottoritie avataan liikenteelle puoli vuotta odotettua aikaisemmin

Romahtaneen moottoritieosuuden uudelleenrakennuksen nopea valmistuminen läpikulkuliikenteelle oli tärkeää alueen sujuvan liikennöinnin palauttamiseksi. Ruotsin liikenneviraston ensimmäinen ennuste moottoritien valmistumisesta ajoittui alkusyksyyn tai viimeistään vuodenvaihteeseen 2024–2025. Moottoritie saadaan avattua liikenteelle jopa 6 kuukautta etuajassa ensimmäiseen ennusteeseen verrattuna.

”Koska työt ovat sujuneet erityisen hyvin ja perustukset maanvyörymän ulkopuolella alkavat valmistua, olemme tarkistaneet aikatauluamme ja E6-moottoritie voidaan avata läpikulkuliikenteelle jo heinäkuun toisella viikolla. Se, että E6-mottoritie on valmis läpikulkuliikenteelle jo kesällä, merkitsee suurta helpotusta kiertotiereiteille, jotka ovat olleet raskaasti kuormitettuja maanvyörymän jälkeen”, sanoo Daniel Svensson, Ruotsin liikenneviraston projektipäällikkö.

”On hienoa, että yhteispohjoismainen tuotantokapasiteettimme pystyy vastaamaan erittäin nopealla aikataululla tämän kaltaisiin suurhankkeisiin ja pystyimme omalta osaltamme vaikuttamaan projektin erinomaiseen etenemiseen. Vaahtolasi on aito kiertotaloustuote, jonka monipuoliset ominaisuudet säästivät työvaiheita edistäen E6-moottoritien nopeutunutta avaamista. Erinomainen yhteistyö ja suunnittelu asiakkaamme Peabin kanssa edisti hankkeen sujuvaa etenemistä myös logistisesta näkökulmasta”, toteaa Daniel Ellison, Hasopor AB:n toimitusjohtaja.

”Erittäin lyhyellä varoitusajalla ja tiukalla aikataululla Hasopor onnistui yhdessä Glasoporin kanssa toimittamaan suuren määrän materiaalia projektiimme. Olemme tästä hyvin kiitollisia, sillä onnistuimme pitämään aikataulumme voidaksemme avata E6:n aikaisemmin. Työskentely vaahtolasilla on kevyttä ja joustavaa, mikä säästää myös aikaa ja rahaa”, sanoo Johan Eriksson, Peabin työmaapäällikkö.

“Tämän mittaluokan hankkeissa toimittajilta ja käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan paljon. On palkitsevaa olla toimittajana tässä megaluokan hankkeessa, jossa on kyse suurista tuote-eristä ja korkeista laatuvaatimuksista. Olen iloinen saadessamme toteuttaa tätä ensimmäistä yhteispohjoismaista vaahtolasitoimitusta, joka osoitti kykymme osallistua nopeassa aikataulussa entistä suurempiin infrarakennushankkeisiin”, toteaa Foamit Groupin toimitusjohtaja Kalle Härkönen.

FOAMIT GROUP OY

Lisätietoja
Kalle Härkönen, toimitusjohtaja
puh. +358 40 838 5196

FOAMIT GROUP LYHYESTI
Foamit-konsernin liiketoiminta jakautuu vaahtolasiliiketoimintaan ja lasiliiketoimintaan. Vaahtolasia käytetään infra- ja talonrakentamisessa kevenne- ja eristemateriaalina. Lasiliiketoiminnassa konserni toteuttaa kattavaa kiertotaloutta vastaanottamalla lasijätettä ja kierrättämällä sen hyötykäyttöön. Foamit Groupiin kuuluu Suomen tytäryhtiö Uusioaines Oy, Ruotsin tytäryhtiö Hasopor AB ja Norjan tytäryhtiö Glasopor AS. Foamit Groupin pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 43,7 miljoona euroa työllistäen 100 henkilöä. www.foamit.fi

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous