Referenssit

Foamit on oiva ratkaisu myös yläpohjassa

Monipuolinen infra- ja talonrakentamisen kevenne ja lämmöneriste Foamit-vaahtolasimurske sopii myös yläpohjarakenteisiin. Vaahtolasimurske ei aiheuta riskejä rakenteille. YIT valitsikin Asunto Oy Elegian yläpohjan keventeeksi Foamitin.

Espoon Vermon alueen asuinalueella ympäristön viihtyisyys ja materiaalien ympäristöystävällisyys ovat kes­keisiä lähtökohtia. YIT:n urakoiman Asunto Oy Elegian työmaalla nämä periaatteet toteu­tuivat myös kierrätyslasista valmistetun Foa­mit-­vaahtolasimurskeen valinnassa.

”Vaahtolasimurske on hyvä esimerkki siitä, miten kierrätettävyys voi tuottaa erinomaisia teknisiä ratkaisuja. Kevennys- ja eristysominaisuudet kestävät vertailun perinteisiin keventeisiin.”, arvioi työmaan vastaava mestari Jouko Nurmi.

Murskeen kantavuus on iso etu

Nurmi kertoo YIT:n päätyneen Foamit-­murskeen käyttöön myös siksi, että se muodostaa riittävän kantavan alustan vesikaton pintalaa­tan valulle. ”Muissa ratkaisuissa on vaikeaa saada aikaiseksi kerralla riittävän kantavaa valualustaa. Vaahtolasin päälle valetulle pintalaatalle ei juuri tarvitse tehdä oikaisuja ennen vedeneristyskermin asentamista”, hän perustelee.

Foamit-murske pysyy kulmikkaan raemuotonsa ansiosta paikallaan eikä siihen jää painaumia päällä käveltäessä. Tällöin tarvittavan valun määrä on helppo mitoittaa tarkalleen. Kantavuuden ansiosta myös halkeamilta vältytään valamisen jälkeen.

Kustannustehokas kevenne

Hyvän kantavuuden, riittävän keveyden ja eristävyyden lisäksi Jouko Nurmi muistuttaa vaahtolasin muista hyvistä ominaisuuk­sista. Niiden merkitys korostuu tässä kohtees­sa myös rakennesuunnittelun näkökulmasta.

Kustannustehokkuus painaa vaakakupissa. Vaahtolasi säästää työmaan kustannuksia helpomman käsiteltävyytensä ansiosta, jolloin sen teknis­talou­delliset edut korostuvat.

Käsiteltävyyttä ja työmaalogistiikkaa ajatel­len on ollut tärkeää, että työmaalla on ollut käytössään juuri Foamitia varten kehitetty nostoastia. Näin vaahtolasimurske on saatu myös yläpohjarakenteisiin perille asti mahdol­lisimman vaivattomasti ja tehokkaasti.

Lataa artikkeli (pdf-tiedosto)

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous