Foamit on oiva ratkaisu myös yläpohjassa

Monipuolinen infra- ja talonrakentamisen kevenne ja lämmöneriste Foamit-vaahtolasimurske sopii myös yläpohjarakenteisiin. Vaahtolasimurske ei aiheuta riskejä rakenteille. YIT valitsikin Asunto Oy Elegian yläpohjan keventeeksi Foamitin.

Espooseen Vermon alueelle on rakenteilla uusi asuinalue, jossa ympäristön viihtyisyys ja materiaalien ympäristöystävällisyys ovat kes­keisiä lähtökohtia. YIT:n urakoiman Asunto Oy Elegian työmaalla nämä periaatteet toteu­tuivat myös kierrätyslasista valmistetun Foa­mit-­vaahtolasimurskeen valinnassa.

”Vaahtolasimurske on hyvä esimerkki siitä, miten kierrätettävyys voi tuottaa erinomaisia teknisiä ratkaisuja. Kevennys- ja eristysominaisuudet kestävät vertailun perinteisiin keventeisiin.”, arvioi työmaan vastaava mestari Jouko Nurmi.

Nurmi kertoo YIT:n päätyneen Foamit-­murskeen käyttöön myös siksi, että se muodostaa riittävän kantavan alustan vesikaton pintalaa­tan valulle.

”Muissa ratkaisuissa on vaikeaa saada aikaiseksi kerralla riittävän kantavaa valualustaa. Vaahtolasin päälle valetulle pintalaatalle ei juuri tarvitse tehdä oikaisuja ennen vedeneristyskermin asentamista”, hän perustelee.

Syövyttämätön kevenne

Hyvän kantavuuden, riittävän keveyden ja eristävyyden lisäksi Jouko Nurmi muistuttaa vaahtolasin hyvistä kemiallisista ominaisuuk­sista. Niiden merkitys korostuu tässä kohtees­sa myös rakennesuunnittelun näkökulmasta.

Miettinen kertoo myös kustannustehokkuuden painavan vaakakupissa. Vaahtolasi säästää työmaan kustannuksia helpomman käsiteltävyytensä ansiosta, sen teknis­talou­delliset edut korostuvat.

Käsiteltävyyttä ja työmaalogistiikkaa ajatel­len on ollut tärkeää, että työmaalla on ollut käytössään juuri Foamitia varten kehitetty nostoastia. Näin vaahtolasimurske on saatu myös yläpohjarakenteisiin perille asti mahdol­lisimman vaivattomasti ja tehokkaasti.

Ota yhteyttä