Talonrakentaminen

Foamitin toimitusvarmuus saa kiitosta Olympiastadionin uudistajilta

Arvostettuun ikään tulleen Olympia­stadionin uudistus oli mittava hanke, jossa stadion kunnostettiin ja laajennettiin. Foamit kevensi Helsingin Taka­-Töölössä sijaitsevan historiallisen rakennuksen uusia maanalaisia tiloja.

Suomessa ennennäkemättömän laajassa hankkeessa Olympiastadion uudistettiin kansainväliset vaatimukset täyttäväksi moni­toimiareenaksi. Vanhan rakennuksen kunnos­tamisen lisäksi maan alle rakennettiin lähes 20 000 neliötä uutta tilaa tapahtumatuotan­non, median ja urheilijoiden käyttöön.

Foamitia käytettiin keventävänä rakenteena uusien maanalaisten tilojen kansirakenteiden päällä. Enimmillään vaahtolasikerroksen pak­suus oli noin viisi metriä.

Useiden metrien syvyisissä täytöissä oli ensi­sijaista, että materiaali oli kevyttä. Painava materiaali, kuten maa-­aines, olisi käynyt liian raskaaksi alla olevien uudiskohteiden kattora­kenteille. Ratkaisuksi valittiin ympäristöystä­vällinen vaahtolasi, joka on yksi markkinoiden kevyimmistä kevenne-­ ja eristemateriaaleista.

Vuonna 1938 rakennetun stadionin uudistus­hankkeen rakennesuunnittelusta vastasi Sweco ja pääurakoitsijana toimi Skanska Talonrakennus Oy. Uudisrakenteiden suunnittelusta vastanneen Jari Toijosen mukaan valintaan vaikuttivat useat vaahtolasin ominai­suudet.

– Vaahtolasissa on hyvä lämmöneristävyys ja se kestää hyvin puristusta. Tärkeintä oli kuitenkin tuotteen keveys, Swecon projekti­päällikkö Toijonen kertoo.

Markkinoiden alhaisimman hiilijalanjäljen omaavasta Foamitista ei irtoa tai haihdu haitallisia aineita. Olympiastadionin hankkeessa se oli eduksi, koska tällaiset aineet voisivat ajan kuluessa vahingoittaa rakenteen teräsosia.

Rakennusvaiheessa tärkeintä oli toimitusten sujuvuus

Olympiastadionin kokoisessa hankkeessa joustava ja täsmällinen toimitus on tärkeää, koska työmaalla on paljon toimijoita. Skanskal­la toimi mittavassa hankkeessa kolme aluevas­taavaa, joilla oli omat vastuualueensa.

Suurella työmaalla on usein haastavaa ennakoida etukäteen materiaalitoimitusten tark­koja toimituspäiviä, koska muuttuvia tekijöitä on paljon. Uudisosista ja maanrakennuksesta vastanneen aluevastaavan Teijo Neuvosen mukaan vaahtolasia ei ollut mahdollista varastoida vilk­kaalla työmaalla.

Foamit-toimitusten luotettavuus nousi avainsemaan. Toimitusvarmuus ja palveluhaluk­kuus yllättivät Neuvosen positiivisesti.

– Stadionilla tärkein asia oli, että Foamitia saa­tiin silloin, kun sitä tarvittiin. Olimme erittäin tyytyväisiä toimitukseen. Välillä tarvitsimme isojakin määriä kerralla, ja silloinkin toimitus onnistui todella hyvin.

Helppo käsiteltävyys nopeutti levittämistä

Toimituksen lisäksi Foamitin asennus sujui nopeasti. Vaahtolasimurske toimitettiin työ­kohteen lähelle, minkä jälkeen se levitettiin paikoilleen pyöräkuormaajilla tai kaivureilla.

Neuvosen mukaan vaahtolasin keveys ja kasautuvuus tekevät Foamitin käsiteltävyydestä erinomaista. Murskeen keveys mahdollisti tuotteen nopean ja helpon levityksen, ja tuo­te on helppo muotoilla haluttuun muotoon.

– Foamitin kasautuvuus oli eduksi, kun teim­me murskeesta luiskan, jotta saimme logistii­kalle kulkureitin auki, Neuvonen kertoo.

Kasautuvuuden ja suuren kitkakulman vuoksi tiivistämätön murske kantaa hyvin kävelyä ja työvälineitä. Olympiastadionilla ominai­suuksista oli hyötyä, koska Foamit­-mursketta käytettiin myös piha-­alueiden ja teiden raken­tamisessa.

Ota yhteyttä