Foamit käy alapohjiin ja maanrakentamiseen

Foamit toimii alapohjissa keventeenä, täyttöaineena ja kapillaarikatkona. Foamitia routaeristeenä ja putkien ympärystäyttönä käytettäessä ei ole teknistä tarvetta tehdä hiekalla tasaustäyttöjä tai suojata putkia erikseen roudalta.

Kellarillisessa perustuksessa vaahtolasimurskeella voidaan tehdä ulkopuoliset täytöt helposti, jolloin saadaan yhdellä työvaiheella toteutettua useita rakentamisen osa-alueita. Foamit toimii paitsi täyttömateriaalina, myös routaeristeenä ja kellariseinän lisälämmöneristeenä estämässä maan lämpenemistä. Samalla Foamit-murske toimii salaojittavana materiaalina.

Heikoille maapohjille perustettujen talojen sisä- ja ulkopuoliset täytöt painavat usein yhtä paljon kuin talo, jolloin painumariskit ovat suuret. Tätä ei aina oteta riittävästi huomioon paalutettujen talojen pohjarakenteissa, kun tehdään ulkopuolisia täyttöjä ja korotetaan pihoja. Foamit-rakenteen maanpaine on jopa 70–90 % soratäyttöä pienempi, joten esimerkiksi kevytsoraharkoista tehdyn kellariseinärakenteen välitukia voidaan mahdollisesti poistaa, mikä vapauttaa huonetilasuunnittelua. Maanrakentamisessa voidaan käyttää Foamit 60 -mursketta (0–60 mm) keventämään talon perustuksia. Ulkotäytöissä Foamit 20 -raekoko soveltuu erinomaisesti vierustäyttöihin.

Ryömintätilan pohjalla karkealla Foamit-murskekerroksella vähennetään maaperästä tulevaa kosteutta ja varsinkin alkukesällä tapahtuvaa kosteuden kondensoitumista.

Foamit on luokiteltu A1-paloluokkaan ja sillä on M1 -luokitus. Sen valmistusraaka-aineina käytetään kierrätettyjä materiaaleja, jotka eivät sisällä orgaanisia ainesosia tai rikkiä. Foamitilla on luokassaan alhainen hiilijalanjälki, ja se hyväksytään Joutsen-merkittyihin taloihin.

Lisätietoa rakentajille

Katso suunnitteluohjeet teknisen tuen sivulta
Lue lisää Foamit-tuotteista

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous