Foamit käy alapohjiin ja maanrakentamiseen

Foamit vaahtolasimurske sopii ALAPOHJIIN JA MAANRAKENTAMISEEN

Foamit-vaahtolasimursketta voidaan käyttää kaikissa talonrakentamisen perustustavoissa eriste- ja kevennysrakenteena. Murske on kevyttä ja helppoa käsitellä hyvän kasautuvuutensa ansiosta.

Rakennusten matalaperustuksissa Foamit-mursketta käytetään lämmöneristeenä ja routasuojauksena, kevennysrakenteena ja sisäpuolisena täyttönä. Foamit 30 -rae toimii maanvaraisissa alapohjissa myös kapillaarikatkona.

Heikoille maapohjille perustettujen talojen sisä- ja ulkopuoliset täytöt painavat usein yhtä paljon kuin talo, jolloin painumariskit ovat suuret. Tätä ei aina oteta riittävästi huomioon paalutettujen talojen pohjarakenteissa, kun tehdään ulkopuolisia täyttöjä ja korotetaan pihoja. 

Kellarillisessa perustuksessa vaahtolasimurskeella voidaan tehdä ulkopuoliset täytöt helposti, jolloin saadaan yhdellä työvaiheella toteutettua useita rakentamisen osa-alueita. Foamit toimii paitsi täyttömateriaalina, myös routaeristeenä ja kellariseinän lisälämmöneristeenä estämässä maan lämpenemistä. Samalla Foamit-murske toimii salaojituskerroksena.

Foamit-rakenteen maanpaine on jopa 70–90 % soratäyttöä pienempi, joten esimerkiksi kevytsoraharkoista tehdyn kellariseinärakenteen välitukia voidaan mahdollisesti poistaa, mikä vapauttaa huonetilasuunnittelua.

Ryömintätilan pohjalla karkealla Foamit-murskekerroksella vähennetään maaperästä tulevaa kosteutta ja varsinkin alkukesällä tapahtuvaa kosteuden kondensoitumista.

Lisätietoa rakentajille

Katso suunnitteluohjeet teknisen tuen sivulta
Lue lisää Foamit-tuotteista

Ota yhteyttä