Ulkotäytöt

Uudisrakentamista tehdään yhä useammin huonoille maapohjille, joilla tapahtuu painumista ja routimista. Aina ei oteta huomioon, että talon ulkopuoliset täytöt saattavat painaa yhtä paljon kuin pientalo. Painumien aiheuttaman rasituksen takia putkistot ja muut piharakenteet voivat vaurioitua. Tällaiset ongelmat on mahdollista estää huolellisella kevennysrakenteiden suunnittelulla ja oikealla materiaalivalinnalla.

Foamit toimii piharakenteissa kevennyksenä ja routaeristeenä. Keveytensä ansiosta Foamitilla on mahdollista rakentaa kevyin mahdollinen piharakenne tinkimättä rakenteen kantavuudesta. Foamitilla voidaan toteuttaa kaikki alemmat rakennekerrokset, joiden päälle tehdään kantava kerros ja kulutuskerros. Käsin asennettavat routaeristelevyt voidaan korvata konetyönä asennettavalla Foamitilla, mikä vähentää työaikakustannuksia. Materiaalisäästöjä syntyy, kun poisvietäviä ja työmaalle tuotavia raaka-ainemassoja on vähemmän. Asentaminen ei vaadi erikoiskalustoa, vaan asentaminen tehdään normaalilla, maanrakentamisessa käytetyllä kalustolla.

Foamitia voidaan käyttää maarakenteissa ilman erillistä ympäristölupaa. Sen liukoisuusarvot alittavat enimmäismäärän myös pohjavesialueilla.

Vierustäytöissä Foamit toimii tehokkaana kapillaarikatkona suojaten betonisokkelia maasta imeytyvältä kosteudelta. Foamit-murske ei ime itseensä vettä vierustäytöissä eikä maanvaraisissa alapohjissa. Hyvän vedenläpäisevyyden vuoksi Foamit on oikea valinta seinän vierustäyttöön.

Lisätietoa piharakentajille

Katso suunnitteluohjeet teknisen tuen sivulta
Lue lisää Foamit-tuotteista

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous