Tasolasi kuuluu kiertoon, ei jätteeseen

Timanttien tapaan lasi on ikuista, koska sitä voi kierrättää lähes loputtomasti. Käytöstä poistettua tasolasia hyödynnetään kiertotaloudessa vielä liian vähän.

Suomalaiset kuluttajat kierrättävät lasipakkaukset kiitettävästi; jopa yli 90 prosenttia niistä saadaan talteen. Sen sijaan remontti- ja purkukohteista, autopurkamoilta ja tuulilasinvaihdosta peräisin oleva tasolasi päätyy useimmiten sekajätteeseen ja sitä kautta hukkaan. Jätteenpolttolaitokseen joutuessaan palamaton materiaali jopa haittaa prosessia. 

”Lainsäädäntö ei velvoita kierrättämään tasolasia, joten sen kierrätys riippuu täysin yritysten ja kuntien omasta halusta toimia vastuullisesti, tukea kiertotaloutta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi vaihdetut autojen tuulilasit ja talojen ikkunat muodostavat valtavan hyödyntämättömän potentiaalin ja raaka-aineresurssin”, toteaa forssalaisen Uusioaines Oy:n toimitusjohtaja Kalle Härkönen

Uusioaines Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käsittelijä, joka vastaanottaa noin 70 prosenttia Suomen kierrätyslasista, käsittelee sitä noin 80 000 tonnia vuodessa ja valmistaa siitä lasiteollisuuden raaka-ainetta ja vaahtolasimursketta. 

Kierrätys vähentää neitseellisen lasin tarvetta 

Lasin kierrättäminen on iso ekoteko, sillä lasi päätyy joko uudeksi lasipakkaukseksi, raaka-aineeksi lasivillateollisuudelle tai vaahtolasiksi rakennusteollisuuden käyttöön. 

Lasia voidaan kierrättää käytännössä lähes ikuisesti, sillä lasin ominaisuudet eivät heikkene kierrätettäessä eikä hukkamateriaalia synny. Kierrätetty lasimateriaali vähentää sekä neitseellisen materiaalin että energian tarvetta lasipakkausten valmistuksessa. 

”Jotta yhteiskuntamme voisi toimia entistä vastuullisemmin, haastamme suomalaiset yritykset, erityisesti rakennusliikkeet ja kunnat, kierrättämään tasolasia entistä tehokkaammin. Olisi hienoa, jos joku toimija haluaisi olla lasin käytön suhteen neutraali eli keräisi lasia yhtä paljon kuin käyttäisi”, lisää prosessikehityspäällikkö Tiina Partanen. ”Jokainen yritys tai yksityishenkilö voi vaikuttaa siihen, että hyödynnettävissä oleva lasi menee kiertoon ja saa uuden elämän.” 

Lähde: https://news.calcus.com/tasolasi-kuuluu-kiertoon-ei-jatteeseen/

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous