Tuotetestaus todentaa vaahtolasin ominaisuuksia talonrakentamisessa

Foamit-vaahtolasimursketta on käytetty infrarakentamisessa jo pitkään. Materiaalin erinomaiset ominaisuudet ovat innostaneet etsimään ekologiselle materiaalille myös uusia käyttökohteita, kuten talonrakennus. Vaahtolasimurskeen ominaisuuksia ja suoritustasoa on määritetty Eurofinsin tuotetestauksen avulla. Tuotetestauksesta saatuja tietoja on puolestaan voitu hyödyntää, kun vaahtolasimateriaalia on suunniteltu talonrakennukseen.

Uusioaines on kiertotalouden edelläkävijä, joka kerää koko Suomen kierrätyslasin ja jalostaa sen uudelleen käytettävään muotoon. Lopputuotteena syntyvästä uusioraaka-aineesta valmistetaan Foamit-vaahtolasimursketta, jota on jo pitkään käytetty infrarakentamisen tarpeisiin.

Foamit on kovaa, vaahtoutunutta lasia, joka näyttää kiveltä mutta painaa vain viidesosan kiven painosta: se on kevyttä, kasautuvaa ja kantavaa. Maanrakentamisessa irtoasennettavaa Foamitia käytetään keventämiseen. Eurofinsin tuotetestauksen ansiosta Foamitin ominaisuuksien ja suoritustason määrittämisestä on saatu tietoa, jota on pystytty hyödyntämään suunniteltaessa vaahtolasimateriaalia osaksi talon rakenteita.

– Teemme jatkuvasti testauksia, jotta voimme antaa asiakkaillemme tietoa tuotteen erilaisista käyttösovelluksista. Eurofinsillä on käytössään laaja testirepertuaari, ja he todentavat ja testaavat tuotetta puolueettomasti. Tämän takia he ovat meille tärkeä kumppani, kertoo Uusioaineksen myynti- ja markkinointipäällikkö Mirva Paavola.

Foamitia on testattu kattavasti maanrakentamisen osalta. Talonrakentamisen osalta testejä on tehty, mutta tuotestandardi, jonka mukaan testata ja valvoa tuotetta, puuttuu. Siksi Eurofinsin tuotetestauksen asiantuntijat Jesse Currie ja Risto Koivusaari ovat tehneet standarditestien lisäksi räätälöityjä testejä, joiden avulla on selvitetty Foamitin ominaisuuksia talonrakentamisen näkökulmasta.

Tuotetestauksella on saatu selvitettyä vaahtolasimurskeen lämmöneristävyyteen, kosteustekniseen toimivuuteen ja kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka toimivat lähtötietona suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

– Rakennustuotteiden standardit ja vaatimukset ovat ydinosaamistamme, joten pystymme myös ehdottamaan asiakkaillemme olennaisia testejä. Koska talonrakennuksessa eri rakennekerroksista koostuvien rakenteiden toimivuus on tärkeää, rakennustuotteiden testauksessa on ymmärrettävä ympäröivien rakennekerrosten vaikutus rakennustuotteen toimivuuteen, Koivusaari kertoo.


Eurofinsin asiantuntijat auttavat paitsi itse testauksessa, myös standardien monipuolisessa hyödyntämisessä


Talonrakentamisessa tuotteen suorituskyky ja sen pysyvyys ovat säänneltyjä ominaisuuksia erityisesti uudisrakennushankkeissa, minkä takia huolellinen tuotetestaus on tärkeää.

– Foamitille olemme tehneet muun muassa fysikaalista testausta sekä lämmöneristävyyteen ja kosteustekniseen toimivuuteen liittyvää testausta. Standardoiduilla testeillä sekä Proof of Concept -tyyppisillä räätälöidyillä testeillä olemme testanneet lisäksi lämmönjohtavuutta ja ilmanläpäisevyyttä, jotka kertovat tuotteen lämmöneristävyysominaisuuksista, Currie jatkaa.

Tuotetestauksen avulla on määritetty Foamitille eri ominaisuuksien suorituskykyjä standardisoiduilla testimenetelmillä, jolloin suunnittelijat ja urakoitsijat voivat valita tuotteen käyttökohteita talonrakentamisessa ominaisuuksien perusteella.

–  Standardien mukaisten vaatimusten täyttäminen on meille tärkeää. Eurofinsillä on niissä laaja osaaminen. He ovat hyvin perillä siitä, mitä standardien puolella tapahtuu ja millaisia muutoksia on tulossa. Olemme saaneet heiltä myös ehdotuksia, miten standardeja voi hyödyntää monipuolisesti, Paavola kertoo. 


Asiakaslähtöinen toimintatapa pitkän yhteistyön takana

Uusioaines on luottanut Eurofinsin testauspalveluihin jo kymmenen vuoden ajan. Kumppanin osalta tärkeitä kriteerejä Uusioainekselle ovat proaktiivisuus, asiantuntemus ja kansainvälisyys. 

– Tuotetestaus on arvokasta työtä. Talonrakennustuotteiden testaamisessa täytyy ymmärtää, mihin käyttötarkoitukseen ja tarpeeseen tuote on tulossa. Täytyy myös tietää, mihin ollaan menossa ja mitä kannattaa testata, sillä vaatimukset muuttuvat kaiken aikaa. Eurofinsin kanssa testaus on aina tarkoituksenmukaista, ja sitä tehdään vain tarpeeseen, Paavola toteaa. 

– Meihin pitää aktiivisesti yhteyttä muutama Eurofinsin yhteyshenkilö, mikä on erittäin tärkeää yhteistyössä ja kumppanuudessa. Tärkeää on myös, että Eurofinsiltä saadut raportit ovat niin selkeitä, että kuka tahansa meiltä pystyy ymmärtämään niiden sisällön, hän jatkaa.

– Haluamme käyttää Eurofinsin palveluita pitkän yhteisen historian ja paikallisuuden, mutta myös kansainvälisyyden takia, sillä Eurofinsin tulokset ovat valideja myös kansainvälisesti, Paavola selventää. Koska Uusioaineksella on toimintaa Suomen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa, tuotetestaus täytyy tehdä kansainväliset kriteerit huomioiden. 

Artikkelin lähde: Eurofins

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous