Ympäristö

Foamit-vaahtolasin raaka-aine on keräyslasi, joka puhdistetaan ja jauhetaan ennen uunissa paisuttamista. Valmistusprosessista johtuen Foamit-murske ei sisällä orgaanisia aineita. Foamit on luokiteltu A1-paloluokkaan eikä siitä haihdu tai liukene haitallisia aineita tavanomaisissa käyttökohteissa.

Keräyslasin käyttö raaka-aineena säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä. Foamit on samaan tapaan uudelleen käytettävissä kuin puhtaat maa-ainekset.

Foamit-vaahtolasista on tehty kulkeutumisriskin tarkasteluja pohjavesialueilla. Riskiarvioraportissa (PDF) julkaistujen VTT:n mittausten mukaan vaahtolasimurskeen käyttö kevennysmateriaalina ja/tai routaeristeenä tie-, katu- ja kenttärakenteissa ei aiheuta merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä.

Ota yhteyttä