Infrarakentaminen

Foamit mukana E18 Kausela–Kirismäen parannustöissä

E18 Turun kehätien varrelle sijoittuva Kausela–Kirismäen osuuden perusparannus on yksi suurimpia tämän hetken tiehankkeita maassamme. Keväällä 2019 käynnistyneen projektin tavoitteena on sujuvoittaa vilkkaasti liikennöityä väylää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Suunnitelmaan kuuluu esimerkiksi kaksikaistaisen tien laajentaminen nelikaistaiseksi. Käyttöönoton jälkeen parannetun tieosuuden pitää kestää kovaa käyttöä ja kulutusta, sillä Turun kehätiellä kulkee jopa 13 500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tämän mittaluokan hankkeissa käytettäviltä materiaaleilta vaaditaan paljon. Kausela– Kirismäki -hankkeen kevenneratkaisuksi valittiin kotimainen, kierrätyslasista valmistettu Foamit. Kevyen vaahtolasimurskeen ominaisuudet olivat juuri sitä, mitä urakassa tarvitaan.

Kasautuva ja helposti käsiteltävä

Ennen urakan alkua Destian työmaapäällikkö Henri Ilmonen tunsi Foamitin vain nimeltä, mutta tuotteen hyvä maine on osoittautunut todeksi myös käytännössä. E18-parannushankkeen käynnistyttyä vaahtolasimurske on tullut Ilmoselle tutuksi konkreettisesti tierakentamisen materiaalina.

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on n. 39 milj. €.

Keskeisiä rakennusvaiheen töitä:

  • Tasoliittymien poistaminen välillä Kausela–Kirismäki
  • Pukkila–Kirismäki -osuuden nelikaistaistaminen
  • Kirismäen eritasoliittymän parantaminen
  • Pukkilan eritasoliittymän rakentaminen
  • Siippaan risteyssillan rakentaminen
  • Kehätien rinnakkaisväylien toteuttaminen
  • Valtatien 10 parannustyöt välillä kehätie–Tammitie

– Foamit on osoittautunut hyväksi materiaaliksi urakkaamme. Kyseessä on hankaliakin olosuhteita sisältävä projekti. Kohteessa on korkeita penkereitä ja paljon vettä heti työmaan lähellä. Foamit-murske on erittäin helppoa käsitellä, varastoida ja uudelleenkäsitelläkin tarvittaessa, Ilmonen kertoo.

Tuoteominaisuuksissa korostuu erityisesti kasautuvuus. Foamitin hyvän kitkakulman ansiosta perinteisiä reunapenkereitä ei tarvita.

– Foamit ei lähde valumaan luiskattaessa. Se on routaa eristävä ja toimii hyvin niin rakentamisen aikana kuin valmiissa rakenteessa. Lisäksi murskekerroksen tiivistäminen on yllättävän helppoa.

Henri Ilmosen mukaan toimivalta kevenneratkaisulta vaaditaan materiaalin käsiteltävyyttä ja mahdollisuutta varastoida helposti työmaalla. Tärkeää on, että materiaalia saadaan kerralla riittävän suuria määriä kohteeseen. Foamit vastaa kaikkiin näihin tarpeisiin. Foamitia hankitaan isoissa erissä suoraan työmaalle varastoitavaksi.

– Mursketta on helppo kuormata mukaan ja käyttää töiden etenemisen mukaan. Toimitukset onnistuvat yhdellä soitolla.

Tekninen tuki toimii

Destian Ville Suntio toimii hankkeessa suunnittelijana. Suntion mukaan suunnitteluvaiheessa eri materiaalien ominaisuudet luovat reunaehdot työlle. Suntio korostaa Foamitin hyviä teknisiä dokumentteja, jotka sujuvoittavat suunnittelutyötä.

– Suunnittelijan näkökulmasta Foamitista löytyy erittäin hyvät asennus- ja mitoitusohjeet, joita pystyy käyttämään suunnittelun tukena. Foamitilla toimii sekä materiaali että tuki.

Työt Turun kehätien parissa jatkuvat. Ensimmäisen vaiheen valmistumisajankohdaksi on ilmoitettu vuosi 2021, jonka jälkeen kakkosvaiheessa keskitytään Kausela–Pukkila-tieosuuden parantamiseen.

Lataa artikkeli (pdf-tiedosto)
Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous