Parasta maan päällä

Teiden ja katujen rakennusaines ja routaeriste

Foamit-murske keventää tie- ja katurakenteita, toimii routaeristeenä ja mahdollistaa veden nopean läpivirtauksen rakenteissa.

Vaahtolasimurske tarjoaa etuja tierakentamisen kaikissa vaiheissa. Kevyttä Foamitia voidaan tuoda työmaalle yhdellä kuljetuksella seitsenkertainen määrä kivimurskeeseen verrattuna.

Asentaminen ei vaadi erikoiskalustoa, vaan Foamitia voidaan käsitellä samalla kalustolla ja pääsääntöisesti samaan tapaan kuin kiviaineksia. Foamit-rakeiden korkean kitkakulman ansiosta asennuksessa ei myöskään tarvita tukipenkereitä, mikä säästää kiviaineksia, työ- ja laitekustannuksia sekä aikaa.

Foamitin tilavuuspaino rakenteessa on vain viidesosa karkeaan hiekkamurskeeseen verrattuna kantavuuden ollessa samaa luokkaa.

Routaeristeenä Foamit-murskekerros vastaa jopa neljä kertaa paksumpaa hiekkakerrosta, jolloin kaivumaiden määrä vähenee, rakentaminen nopeutuu ja tarvittavien kiviainesten määrä pienenee.

Foamitin hyvän kasautuvuuden ansiosta katutöitä voidaan tehdä joustavasti puoli katua kerrallaan ja esimerkiksi putkien korjaustyöt voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti.

Kun rakenne on tullut elinkaarensa loppuun, Foamit voidaan kierrättää uusiokäyttöön.

Foamitia voidaan käyttää pohjavesialueilla.

Tie- ja katurakentamisen käyttökohteet

Lisätietoa Foamitin käytöstä tie- ja katurakenteissa

Katso suunnitteluohjeet teknisen tuen sivulta
Lue lisää Foamit-tuotteista

Ota yhteyttä