Ett mångsidigt material för husbyggande

Foamitkross är ett lätt, värmeisolerande och lastbärande lättfyllnads- och isoleringsmaterial.

Skumglasgranulerna har brutna ytor och hög friktion, vilket gör att krosset hålls ihop bättre än lättgrus. Krosset är snabbt och enkelt att hantera. Belastningen på strukturerna kan reduceras genom Foamits låga specifika vikt.

Skumglas kan användas till alla slags husgrunder, invändiga fyllningar, takkonstruktioner, fyllning av takbjälklag vid flacka tak, sneda tak, tjälskydd, gårdsdäck och motfyllningar.

Att använda samma material i olika skeden av ett husbygge innebär besparingar för byggaren.

Små granulat för husbygge förvaras i fabriken skyddade mot regn på ett asfalterat område, så inga organiska beståndsdelar kan kontaminera produkten.

Foamit-kross inom husbygge

 • Enkelt och snabbt att hantera
 • Minskar belastningar på grund av den låga densiteten
 • Stabil tack vare sin friktionsyta
 • Stor bärighet som komprimerat
 • Kan beträdas också före komprimering
 • Värmeisolerande
 • Obrännbar
 • Innehåller inga organiska ämnen
 • Ger inte upphov till korrosion
 • Goda vattenledningsegenskaper
 • Återanvändbart

Foamit, som tillverkas av returmaterial är cirkulär ekonomi när den är som allra bäst

Det hållbara och helt återvinningsbara krossmaterialet Foamit är ett hållbart alternativ inom infrastruktur- och husbyggnation.

Foamit-skumglaset tillverkas vid Uusioaines Oy:s fabrik i Finland av returglas som renats i en industriell process. Till fabriken levereras bland annat vindrutor, plana glasskivor och förpackningsglas, som efter rengöring sorteras i olika kvalitetskategorier av splitterglas. Dessa splitterglas levereras bl.a. till råmaterial för glasullsindustrin och förpackningsglasindustrin. Av en del av splitterglaset producerar Uusioaines Oy Foamit-skumglas vid sin produktionsanläggning.

Användningen av returglas sparar naturresurser. Foamit har ett dokumenterat litet koldioxidavtryck. Vid framställningen av Foamit utgörs en betydande del av koldioxidavtrycket av logistikkostnaderna för importerat glaskross som används vid tillverkningen av skumglas. Utan produktion av Foamit skulle dock denna typ av glaskross hamna i deponier i de europeiska länder där skumglas inte kan utnyttjas vid byggnation (till exempel stabil markgrund). Dessutom används inga nya material vid produktionen av Foamit. Foamit har därför ett kraftigt positivt koldioxidhandavtryck

Foamit är godkänt i produktdatabasen Nordic Ecolabel, och kan användas i svanmärkta hus.

Foamit är också lämplig för användning i grundvattenområden.

Kontakt