Foamit kan användas i bottenbjälklag och markstrukturer

Foamit vaahtolasimurske sopii ALAPOHJIIN JA MAANRAKENTAMISEEN

Foamit-skumglas kan användas som isoleringsmaterial och lättfyllnad oberoende av husgrundens konstruktion. Krosset är lätt och lätthanterligt på grund av den goda kumulationen.

I sockelfria husgrunder används Foamitkross som värme- och tjälisoleringsmaterial, lättfyllnadsmaterial och fyllning inne i huset.

De inre och yttre fyllningarna vid hus som är byggda på svag undergrund väger ofta lika mycket som själva huset, vilket medför en stor risk för sättningar. Detta beaktas inte alltid vid pålstödda husgrunder när det utförs fyllnadsarbeten utanför huset eller en höjning av gården.

I husgrunder med källare kan fyllnadsarbetena utanför huset lätt göras med Foamit, varvid man vid ett arbetsmoment tillgodoser flera funktioner. Utom som fyllnadsmaterial fungerar Foamit också som tjälisolering och som extra värmeisolering vid källarväggar för att hindra att marken värms upp. Samtidigt fungerar Foamitkross som dräneringsskikt.

Foamitstrukturens har ett jordtryck som är upp till 70-90 % lägre än en motsvarande grusfyllning; då kan man eventuellt avlägsna mellanstöd i till exempel källarväggskonstruktioner av lättgrusblock, vilket gör det lättare att planera rumsanvändningen.

I botten av en krypgrund kan man ha ett lager av grovt Foamit-kross som hindrar fukten från marken att ta sig in och motverkar den kondensering som brukar ske i början av sommaren.

Kontakt