En hållbar lösning för gårdskonstruktioner

Tierakenteet

Foamit-skumglaset är perfekt för gårdskonstruktioner. Man kan bygga enkelt och snabbt och utan specialutrustning.

Med Foamit kan man bygga alla skikt i konstruktionen som täcks av ett bärande skikt och ett slitlag.

Ett skikt av Foamit är lätt, värmeisolerande och har god bärighet. Byggaren sparar rejält. Man sparar arbetstid, då strukturer kan utföras samtidigt med ett enda material. Man sparar material, då råvarumassorna som ska transporteras bort från och hämtas till arbetsplatsen minskar.

Nybyggnation sker allt oftare på dålig undergrund, som är utsatt för sättningar och tjälskador. Man tar inte alltid hänsyn till att fyllningarna utanför huset kan väga lika mycket som ett småhus. Rörledningar och andra gårdskonstruktioner kan skadas på grund av belastning från sättningar. Sådana problem kan förhindras genom noggrann planering av strukturer med lättfyllnad och rätta materialval.

Kontakt