Foamit-fyllning i mellanbjälklag

Foamit vaahtolasimurske sopii välipohjiin

Foamit används som lättfyllning i mellanbjälklag av varierande tjocklekar. Det lätta skumglaset är lätt att hantera och på grund av granulatets brutna ytor kan man genast beträda det fyllda området. Efter komprimering kan plattan enkelt gjutas.

Tack vare sin friktion är produkten perfekt lämpad för utformning av fall i våtutrymmen, vilket underlättar och påskyndar arbetet. För tunna fyllningar finns Foamit med mindre kornstorlek.

I saneringsobjekt ersätts den gamla mellanbjälklagsfyllningen, som ofta innehåller organiskt material, med Foamit. Skumglaset är inte brännbart och innehåller inte organiska beståndsdelar. Foamit ger inte upphov till korrosion, vilket betyder att man inte skilt behöver skydda metalldelar som förblir i fyllningen.

Kontakt