Takbjälklagskonstruktioner

Foamit kan användas som fyllning i flacka takkonstruktioner. Skumglas är lättare än lättgrus, och ger en för ändamålet lämplig värmeisolering. Man kan obehindrat gå på opackad Foamit, och materialet är lätthanterligt. Foamit sparar därmed kostnader på arbetsplatsen. Foamit ger inte heller upphov till korrosion.

Foamit kan läggas ut med lyftkärl och blåsning.

Kontakt