BÄST PÅ JORDEN

Lätta Foamit bär och isolerar

Foamit-skumglas används inom infrastrukturbyggande som lättfyllning, som tjälisolering och i sluttande konstruktioner.

Man kan leverera en upp till sju gånger större volym Foamit än grus per transport.

Utläggningen kan göras med entreprenörens egen utrustning, ingen specialutrustning krävs. Dessutom tillåter Foamits stora friktionsvinkel utläggning utan stödvallar, vilket sparar stenaggregat, arbete, kostnader för utrustning och tid.

Med skumglas kan man bygga på kortare tid än med alternativa material, så entreprenören får snabbare loss kapitalet som bundits på arbetsplatsen till nya projekt.

Foamit-krosset gör konstruktionen lättare, fungerar som tjälisolering och möjliggör ett snabbt flöde av vatten genom strukturen. Foamit har i konstruktionen en volymvikt som endast är en femtedel av krossgrusets volymvikt.

Vid reparation av konstruktioner är fördelen med skumglas dess stora friktionsvinkel, som gör att en uppgrävd konstruktion håller ihop utan att rasa in helt i schaktet. På så sätt kan till exempel rörreparationer utföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Då strukturen har nått slutet av sin livscykel, kan Foamit återvinnas på samma villkor som rena stenmaterial.

Foamit kan användas på grundvattenområden och ger inte upphov till korrosion i konstruktionerna. Foamit sparar naturresurser och har ett lågt koldioxidavtryck.

Användningsändamål inom infrastrukturbyggande

Foamit, som tillverkas av returmaterial är cirkulär ekonomi när den är som allra bäst

Det hållbara och helt återvinningsbara krossmaterialet Foamit är ett hållbart alternativ inom infrastruktur- och husbyggnation.

Foamit-skumglaset tillverkas vid Uusioaines Oy:s fabrik i Finland av returglas som renats i en industriell process. Till fabriken levereras bland annat vindrutor, plana glasskivor och förpackningsglas, som efter rengöring sorteras i olika kvalitetskategorier av splitterglas. Dessa splitterglas levereras bl.a. till råmaterial för glasullsindustrin och förpackningsglasindustrin. Av en del av splitterglaset producerar Uusioaines Oy Foamit-skumglas vid sin produktionsanläggning.

Användningen av returglas sparar naturresurser. Foamit har ett dokumenterat litet koldioxidavtryck. Vid framställningen av Foamit utgörs en betydande del av koldioxidavtrycket av logistikkostnaderna för importerat glaskross som används vid tillverkningen av skumglas. Utan produktion av Foamit skulle dock denna typ av glaskross hamna i deponier i de europeiska länder där skumglas inte kan utnyttjas vid byggnation (till exempel stabil markgrund). Dessutom används inga nya material vid produktionen av Foamit. Foamit har därför ett kraftigt positivt koldioxidhandavtryck

Foamit är godkänt i produktdatabasen Nordic Ecolabel, och kan användas i svanmärkta hus.

Foamit är också lämplig för användning i grundvattenområden.

Kontakt