Långlivade gårdskonstruktioner genom färre sättningar

Tierakenteet

Nybyggnation sker allt oftare på dålig undergrund, som är utsatt för sättningar och tjälskador. Sättningar och tjäle kan utom gårdskonstruktioner också skada rör.

Foamit-skumglaset är lätt och värmeisolerande. Krosskonstruktionen tål tjällyftning och sättningar bättre än en skivformad tjälisolering.

Man kan säkerställa att gården har fungerande strukturer och får en lång livslängd genom att använda Foamitkross som tjälisolering, lättfyllning och dräneringsskikt.

Kontakt