Foamit minskar belastningen

Belastningen i stödmurar och vallar kan minskas avsevärt på grund av Foamitkrossets låga densitet och stora friktionsvinkel.

En struktur av Foamit har upp till 70 – 90% lägre marktryck än en konventionell grusfyllning. Detta möjliggör effektiv utrymmesanvändning och en lättare konstruktion.

Man kan minska mängden armeringsjärn genom att använda Foamit-skumglas. I lätta väggkonstruktioner kan man åter minska antalet stödpelare.

Vid byggande av pålgrund på svag mark kan man med lättfyllning av Foamit eliminera tilläggsbelastningen som uppstår genom sättningar och laterala belastningar som uppstår på grund av svag stabilitet.

Foamitkrosset minskar dessutom risken för förskjutningar under byggarbetet.

Kontakt