BÄST PÅ JORDEN

Byggmaterial och tjälisolering för vägar och gator

Foamit-krosset gör väg- och gatukonstruktioner lättare, fungerar som tjälisolering och möjliggör ett snabbt flöde av vatten genom strukturerna.

Skumglas ger fördelar i alla faser av vägbyggnation. Man kan leverera en upp till sju gånger större volym av det lätta Foamitmaterialet än fyllsten per transport.

Utläggningen kräver inte någon särskild utrustning, utan Foamit kan hanteras med samma utrustning, och, som regel, på samma sätt som stenmaterial. Tack vare Foamitgranulatets stora friktionsvinkel eliminerar också behovet av stödvallar, vilket sparar stenaggregat, kostnader för arbete och utrustning samt tid.

Foamits volymvikt i en konstruktion är endast en femtedel av grovt krossgrus medan bägge materialen har ungefär samma bärighet.

Som tjälisolering motsvarar ett skikt Foamit ett fyra gånger tjockare skikt av sand, vilket innebär mindre schaktmaterial att fraktas bort, byggandet påskyndas och behovet av stenaggregat minskar.

På grund av Foamits stabilitet kan man utföra gatuarbeten smidigt på en gatuhalva åt gången och exempelvis reparationer av rör kan genomföras kostnadseffektivt.

Då konstruktionen har nått slutet av sin livscykel, kan Foamit tas till vara och återanvändas.

Foamit kan användas på grundvattenområden.

Användning inom väg-och gatubyggande

Kontakt