Infrastrukturbyggnad

Den nya gatan i centrala Böle är lättfylld med Foamit

Den nya Firdogatan, som ska byggas som fortsättning av Magistratsporten, är en del av den nya infrastrukturen i centrala Böle, som krävs som stöd för det gigantiska byggprojektet Tripla. Firdogatan har grundats på ett tjockt lerskikt, och man måste installera en lättfyllnadsstruktur för att undvika sättningar i detta. Foamit-skumglaskross var det klara valet för den…

Läs mer  

Infrastrukturbyggnad

Täckning av riksväg 3 i Tavastehus

Projektet var en del av en större helhet i utvecklingen av Tavastehus centrum. I samband med täckningen av riksväg 3 byggdes en ramp och den accelerationsfil som den krävde. Efter täckningen fortsatte arbetet med byggande av ett köpcentrum, som delvis ligger på däcket över riksväg 3. Byggarbetsplatsen låg mycket centralt och trafikmängderna var betydande såväl…

Läs mer  

Byggnadskonstruktion

Glaspalatsets gårdsdäck är konstmuseet Amos Rex tak

Glaspalatset, som för drygt ett halvt sekel sedan uppfördes som tillfällighetsbygge i hjärtat av Helsingfors, stod inför en grundrenovering samtidigt som Amos Andersons konstmuseum sökte en tomt för en ny byggnad. Detta utvecklades till ett projekt där man samtidigt renoverade det skyddade Glaspalatset och byggde en ny, till stor del underjordisk museibyggnad. Att stöda det…

Läs mer  

Byggnadskonstruktion

Skumglas blir vanligare på byggplatser för höghus

Foamit-skumglaskrosset som redan tidigare etablerat en stark ställning inom infrastrukturbyggandet är också starkt på kommande inom husbyggande som lättfyllning och värmeisolering. Till exempel, på YIT Rakennus Oy:s höghusbygge i Mankans har entreprenören gått in för Foamit som ett nytt alternativ till traditionella lösningar. Den inom bostadsbyggnation vanliga helhetsansvarsmodellen innebär att det i sista hand är…

Läs mer  

Byggnadskonstruktion

Foamit är en utmärkt lösning också i takbjälklag

Foamit-skumglaskross, som är ett mångsidig lättfyllnads- och värmeisoleringsmaterial inom infrastruktur- och husbyggande, lämpar sig också för takbjälklagskonstruktioner. Skumglaskross ger inte upphov till korrosion eller risker för konstruktionerna. YIT valde också Foamit som lättfyllning i takbjälklaget på Asunto Oy Elegia. I Esbo byggs i Vermotrakten ett nytt bostadsområde med fokus på miljöns trivsamhet och miljövänliga material.…

Läs mer