Den nya gatan i centrala Böle är lättfylld med Foamit

Den nya Firdogatan, som ska byggas som fortsättning av Magistratsporten, är en del av den nya infrastrukturen i centrala Böle, som krävs som stöd för det gigantiska byggprojektet Tripla. Firdogatan har grundats på ett tjockt lerskikt, och man måste installera en lättfyllnadsstruktur för att undvika sättningar i detta. Foamit-skumglaskross var det klara valet för den här strukturen.

Firdogatan är en del av det nya centrumkvarteret i Böle med ett köpcentrum, den nya järnvägsstationen och ett antal kontors- och bostadsbyggnader som huvudelement. Hela projektet kostar sammanlagt mer än en miljard och kommer att färdigställas i början av 2020-talet. Helsingfors stadsplaneringsnämnd tog ett beslut om Firdogatan som skulle byggas på det gamla bangårdsområdet redan i augusti 2014. Eftersom markområdet är geotekniskt mycket krävande, överläts projekteringen till erkänt kompetenta specialister, bland de bästa i sitt fack.

Övergångsstrukturen med Foamit

Ramboll Finland Oy har varit involverad i den geotekniska projekteringen av Tripla ända från början, ända sedan man grävde en grop på en miljon kubikmeter i centrala Böle. Enligt Petri Tyynelä, som ansvarat för den geotekniska projekteringen av Tripla och den nya gatan, var projekteringen som helhet ett mycket krävande uppdrag.

Proffset inom geoteknik har behövts i alla skeden av byggandet av Tripla, senast vid projekteringen av Firdogatan.

”Detta är en övergångsstruktur där gatuavsnittet som vilar på en pålstödd platta slutar. Utan Foamit-lättfyllning skulle skillnaderna i sättning i gatustrukturen vara uppskattningsvis 100 millimeter, vilket givetvis är alldeles för mycket. Genom att göra strukturen lättare med skumglaskross uppnår man en trafiksäker och tekniskt fungerande övergångsstruktur”, säger Petri Tyynelä från Ramboll Finland Oy, ansvarig för den geotekniska projekteringen av Tripla och den nya gatan.

Tyynelä berättar att en lättfyllning av skumglaskross var ett uppenbart val vid planeringen av Firdogatans konstruktion.

”Detta material har många fördelar både när det gäller geoteknisk funktionalitet och utläggning på arbetsplatsen. Materialet kan enkelt komprimeras, och det tål trafik mycket väl”, konstaterar han.

Ur YIT:s – som byggt hela Tripla och Firdogatan – synvinkel var byggandet av Firdogatan mycket krävande, både på grund av byggplatsen och förhållandena på bygget. Merparten av logistiken på byggarbetsplatsen går via Firdogatan. Då Firdogatan blir färdig, utgör den infart till Tripla för den lätta trafiken och en av två infarter för bilar till Triplas parkeringsanläggning.

”Det har varit enkelt att använda skumglas på byggplatsen. Dessutom har de stora lastvolymerna varit idealiska med tanke på hur livligt trafikerade trafiklederna är”, säger projektchef Aapo Urjanheimo, YIT.

Firdogatan färdigställs hösten 2019, ungefär samtidigt som köpcentrumet. Efter det är ännu kontorsbyggnaderna, bostadshusen och hotellet under konstruktion.

Kontakt