Foamit är en utmärkt lösning också i takbjälklag

Foamit-skumglaskross, som är ett mångsidig lättfyllnads- och värmeisoleringsmaterial inom infrastruktur- och husbyggande, lämpar sig också för takbjälklagskonstruktioner. Skumglaskross ger inte upphov till korrosion eller risker för konstruktionerna. YIT valde också Foamit som lättfyllning i takbjälklaget på Asunto Oy Elegia.

I Esbo byggs i Vermotrakten ett nytt bostadsområde med fokus på miljöns trivsamhet och miljövänliga material. På byggarbetsplatsen för Asunto Oy Elegia, där YIT är entreprenör, realiseras dessa principer också vid valet av Foamit-skumglaskross, som tillverkas av returglas.

”Skumglaskross är ett bra exempel på hur återvinningsbarhet kan ge upphov till utmärkta tekniska lösningar. Lättheten och isoleringsförmågan tål en jämförelse med traditionella lättfyllningsmaterial”, tycker Jouko Nurmi, ansvarig byggmästare på byggplatsen.

Nurmi berättar också att YIT stannade för Foamitkross på grund av att det har tillräcklig bärighet för att fungera som underlag vid gjutningen av yttertakets ytplatta.

“Med andra lösningar var det svårt att med en gång få till ett gjutunderlag med tillräckligt stor bärighet. Det finns knappt något behov att rikta ytplattan som gjutits på skumglaset innan man installerar vattenisoleringsmembranet”, säger han.

En icke-korrosiv lättfyllning

Utom den goda bärigheten, lättheten och isoleringsförmågan framhåller Jouko Nurmi också de goda kemiska egenskaperna hos skumglas. Vid det här objektet betonas också deras betydelse för projekteringen av konstruktioner.

”Vid planeringen av konstruktioner i As Oy Elegia är utom fördelarna med lättheten det faktum att skumglas inte ger upphov till korrosion”, säger Pekka Miettinen från A-Insinöörit, projektingenjör för konstruktionsplaneringen vid As Oy Elegia.

Miettinen säger att också kostnadseffektiviteten inverkade på valet. Tack vare sin lätthanterlighet sparar skumglaset kostnader på arbetsplatsen, dess teknisk-ekonomiska fördelar accentueras.

Med tanke på hanterbarhet och arbetsplatsens logistik har det varit viktigt att man på arbetsplatsen har haft tillgång till ett lyftkärl som tagits fram för just Foamit. På detta sätt har man lyft skumglaskrosset så bekvämt och effektivt som möjligt upp till takbjälklaget.

Kontakt