Foamit Group levererar en stor beställning av skumglas för reparation av motorväg som kollapsat i jordskred i Sverige

I september 2023 kollapsade marken under motorvägen E6 i Stenungsund i västra Sverige. Motorvägen rasade på flera ställen inom en sträcka av 400 meter och området som rasade på grund av jordskred var cirka 14 hektar. E6 mellan Göteborg och Oslo är en av de viktigaste trafik- och transportlederna mellan Sverige och Norge. Reparationen av motorvägen förväntades pågå fram till årsskiftet 2024–2025.

Trafikverket tilldelade byggföretaget Peab AB uppdraget för att återuppbygga den rasade motorvägssträckan. Peab valde Foamit Group som leverantör eftersom Peab sedan tidigare kände till skumglas och dess goda egenskaper som byggmaterial och Foamit Group är en pålitlig leverantör med kapacitet att leverera stora mängder skumglas på kort varsel.

Leveransen av skumglas till återuppbyggnadsprojektet var stor, totalt 40 000 m3. Det omfattande projektet genomfördes snabbt i nordiskt samarbete mellan Foamit Groups svenska (Hasopor AB) och norska (Glasopor AS) produktionsanläggningar under april och maj.

Motorvägen återtas i bruk ett halvt år tidigare än beräknat

För att återställa ett smidigt trafikflöde i området, var det avgörande att snabbt slutföra återuppbyggnaden av den kollapsade delen av motorvägen för genomfartstrafik. Trafikverkets första uppskattning av färdigställandet av motorvägen var tidig höst, eller senast årsskiftet 2024–2025. Motorvägen kommer att öppnas för trafik hela 6 månader tidigare än den första uppskattningen.

”Eftersom arbetet har framskridit väldigt bra och grunden utanför skredet börjar bli klar, har vi reviderat vår tidsplan och E6 öppnas för genomfartstrafik redan under andra veckan i juli. Att E6 öppnas för genomfartstrafik redan i sommar, kommer att vara en stor lättnad för omledningsvägarna som varit hårt belastade sedan skredet”, säger Daniel Svensson, projektchef på Trafikverket.

”Det är fint, att vår gemensamma nordiska produktionskapacitet kan reagera på mycket kort varsel på så stora projekt och att vi har kunnat bidra till att projektet framskridit så bra. Skumglas är en genuint cirkulär produkt med mångsidiga egenskaper som ledde till besparingar i arbetsmomenten och bidrog till att E6 kunde öppnas tidigare än planerat. Det fina samarbetet och planeringen med vår kund Peab bidrog till att projektet framskred smidigt också ur ett logistiskt perspektiv”, säger Daniel Ellison, VD för Hasopor AB.

”Med mycket kort varsel och under stor tidspress så klarade Hasopor tillsammans med Glasopor av att leverera en stor mängd material till vårt projekt. Vi är mycket tacksamma för detta då vi lyckades hålla vår tidplan för ett tidigare öppnande av E6. Skumglas är ett lätt och smidigt material att jobba med vilket också spar tid och pengar”, säger Johan Eriksson, platschef på Peab.

”Projekt av den här omfattningen ställer höga krav på leverantörer och material, som används i projektet. Det är fint att vara leverantör i ett megaprojekt av det här slaget med så stora produktervolymer och höga kvalitetskrav. Jag är glad att vi har fått möjligheten att genomföra denna första gemensamma nordiska skumglasleverans och därmed visa vår kapacitet att med kort varsel kunna delta i allt större infrastrukturprojekt”, säger Kalle Härkönen, VD för Foamit Group.

FOAMIT GROUP OY

Mer information
Kalle Härkönen, verkställande direktör
tfn +358 40 838 5196

KORT OM FOAMIT GROUP
Foamit-koncernen består av två affärsverksamheter med fokus på skumglas och glas. Skumglas används som lättvikts- och isoleringsmaterial inom infra- och byggnadssektorn. Inom glasverksamheten bedriver koncernen omfattande cirkulär ekonomi genom att ta emot glasavfall och återvinna det för återanvändning. Till Foamit Group hör dotterbolagen Uusioaines Oy i Finland, Hasopor AB i Sverige och Glasopor AS i Norge. Foamit Group har sitt huvudkontor i Vanda och hade en omsättning på 43,7 miljoner euro med 100 anställda år 2023. www.foamit.fi

Kontakt