Foamit Group planerar investering i tillverkning av skumglas med låga utsläpp i Norge.

Foamit Group har beslutat att slutföra en investeringsplan om cirka 8–10 miljoner euro för tillverkning av skumglas med låga utsläpp. Investeringen i fabriken hos Foamit Groups norska dotterbolag Glasopor innefattar två nya, effektiva och miljövänliga elektriska produktionslinjer, samt konvertering av nuvarande fossildrivna produktionslinjer till eldrift. Foamit Groups största ägare Partnera Oyj (äger 63 procent) och Suomen Teollisuussijoitus Oy (32 procent) stöttar beslutet och investeringen. Det slutgiltiga beslutet ska fattas efter att investeringsplanen har slutförts under första halvan av 2023.

Med den planerade investeringen ökar kapaciteten för Foamit Groups skumglasproduktion med cirka 20 procent. Kapaciteten för fabriken i Onsøy nära Fredrikstad i Norge dubbleras och fabrikens produktion blir nästan utsläppsfri i framtiden. Utöver ökad kapacitet innefattar investeringen konvertering av de nuvarande fossildrivna produktionslinjerna till eldrift. Onsøyfabriken använder förnyelsebar elektricitet för sin verksamhet.

”Den planerade investeringen stärker Foamit Groups position som den viktigaste tillverkaren av skumglas i Norden och en av de största aktörerna på den globala marknaden. Vår tillverkningskapacitet ökar avsevärt och vi positionerar oss bättre för att kunna hantera den växande efterfrågan på skumglas på alla våra marknader. Vi ser fram emot att kunna erbjuda skumglas som tillverkats med hjälp av förnyelsebar energi för byggprojekt inom infrastruktur och fast egendom, säger Kalle Härkönen, vd för Foamit Group.

Skumglas som tillverkas av Foamit Group är en produkt för den cirkulära ekonomin och ett lätt byggnadsmaterial som tillverkas av glasåtervinningens sidoström. Foamit Group har verksamhet i Finland, Sverige, Danmark och i Norge, där företaget har två skumglasfabriker, en nära Fredrikstad i Onsøy och den andra i Skjåk.

Kontakt