Miljö

Råvaran till Foamit-skumglas är returglas, som rengörs och mals innan det expanderas i ugn. På grund av tillverkningsprocessen innehåller Foamit-krosset inte organiska ämnen. Foamit är obrännbart, och vid sedvanliga användningsobjekt avger det inga farliga ämnen genom dunstning eller lösning.

Användningen av returglas som råvara sparar naturresurser och förminskar koldioxidavtrycket. Foamit är på samma sätt återanvändbart som rena jordmaterial.

Man har bedömt risken för transport av Foamit-skumglas på grundvattenområden. Enligt VTT-mätningar publicerade i en riskbedömningsrapport (PDF på finska) förorsakar användning av skumglaskross som lättfyllnadsmaterial och/eller tjälisolering i väg-, gatu- och fältkonstruktioner inte signifikant risk för grundvatten.

Kontakt