Foamit Group arbetar för en hållbar och ansvarsfull cirkulär ekonomi

Foamit Group är ett företag inom cirkulär ekonomi som utför hållbart arbete för miljön och människorna i Finland, Sverige och Norge. Vi ser till att glasavfall från affärs- och konsumentverksamhet tas i bruk på ett effektivt och säkert sätt.

Vi implementerar en omfattande cirkulär ekonomi baserad på principen 100 % + 100 %: 

  • vi samlar in och tar emot nästan all typ av glas
  • allt insamlat glas används för framställning av nya produkter

Användningen av återvunnet glas som råmaterial sparar naturresurser, minskar energibehovet och koldioxidavtrycket vid produkttillverkning och minskar mängden avfall som hamnar i deponier.

Ett exempel är en av våra egna produkter, Foamit-skumglas – som vi framställer av glasmaterial som inte kan återvinnas. Mer information om dess koldioxidavtryck och övrig miljöpåverkan finns tillgänglig i Foamit Environmental Product Declaration.

Vi gynnar utsläppssnåla och energieffektiva metoder både vid insamling, transport och bearbetning av återvunnet glas – och vid produktionen och leveransen av Foamit-skumglas. Vår produktionsanläggning i Forssa i Finland använder Väres förnybara gröna el. Kommunikationen om vår affärsverksamhet är pålitlig och transparent.

Information om våra operativa certifieringar och prestandadeklarationer finns på sidan CE märkning.

Kontakt