GLASETS NYA LIV

Uusioaines Oy

Uusioaines Oy är störst i Finland på hantering av returglas; vi tar emot 70 % av allt returglas i Finland.

Vid produktionsanläggningen i Forssa tillverkar företaget utom Foamit-skumglas också skärvprodukter, glasmjöl och glassand för industrin.

Partnera Oyj och Suomen Teollisuussijoitus Oy är de största ägarna i Uusioaines Oy.

Kontakt