Glaspalatsets gårdsdäck är konstmuseet Amos Rex tak

Glaspalatset, som för drygt ett halvt sekel sedan uppfördes som tillfällighetsbygge i hjärtat av Helsingfors, stod inför en grundrenovering samtidigt som Amos Andersons konstmuseum sökte en tomt för en ny byggnad. Detta utvecklades till ett projekt där man samtidigt renoverade det skyddade Glaspalatset och byggde en ny, till stor del underjordisk museibyggnad. Att stöda det gamla klocktornet på Glaspalatstorget var en av de mest krävande faserna i hela projektet.

Museets bärande stomme har byggts kring och under klocktornet, som stod på sin plats och stöttades medan arbetet pågick. Samtidigt som stommen byggdes utförde man bl.a. vattenisoleringar, som ingick i KerabitPro Oy:s entreprenad.

I början av projektet fokuserade man på isolering av vertikala valv under markytan. Därnäst kunde vi ta itu med gårdsdäcket, som var krävande till både konstruktion och form.

Produktionschef Ari Hoikkala, KerabitPro Oy

Lättare gårdsdäck med skumglaskross

Stommen till gårdsdäcket/museitaket består av horisontella sektioner och jämnt fördelade kupoler. Kupolerna, med en maximal lutning på 30 grader, fungerar samtidigt som ljusinsläpp till museet. Kupolernas nedre delar liknar till konstruktionen de omgivande vågräta sektionerna. Gårdsdäcket består av en tredubbel vattenisolerande membran, tre extruderade värmeisolerande skivor, dräneringsmatta, filterduk och ett i genomsnitt 0,5 m tjockt skikt skumglaskross.

Skumglaskrosset fungerar som lättfyllning i konstruktionen. Lättfyllningen är nödvändig, eftersom konstruktionen består av många skikt, och totalbelastningen inte får vara alltför stor. Av de olika lätta materialen som står till buds är skumglas det bästa, eftersom det utöver sina andra fördelar har god bärighet.

Konstruktionen har planerats av Teemu Rahikainen, Sipti Oy.

Alla de ovan nämnda konstruktionsskikten och plattan av armerad betong som kommer överst ingår i KerabitPros entreprenad. – I synnerhet de kraftigt lutande delarna kräver omsorgsfull installation, konstaterar Hoikkala.

Kontakt