Nytt liv för Joensuumarknaden

Joensuus traditionella marknad behöver inte längre stänga på vintern. Den nya handelsbyggnaden på marknadstorget blåser nytt liv i hjärtat av den viktigaste staden i Norra Karelen, året runt.

Målet med byggnadsprojektet är att ge Joensuus centrum ny livskraft som mötesplats för stadens invånare. Med den nya och modern inomhusmarknaden, som erbjuder en mängd olika produkter och tjänster, är målet att marknadslivet och handeln i Joensuu ska kunna pågå året runt.  

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ansvarar för utvecklingen av den nya byggnaden. Huvudentreprenör för projektet är Eleve från Joensuu.   

Totalt skapar projektet 95 personår av arbetstillfällen för lokala entreprenörer i Norra Karelen. Den uppskattade kostnaden för projektet är cirka 5,6 miljoner euro.  

Byggarbetsplatsen täcker en yta på 3 250 kvadratmeter, vilket utgör mer än hälften av torget i Joensuu.  

Arbetet inleddes hösten 2022 och fortgår vintertid under ett byggnadsskydd. Enligt det preliminära schemat ska projektet vara färdigt sommaren 2023.   

Den nya tvåvåningsbyggnaden – på Siltakatusidan av torget – får en golvyta på cirka 1 000 kvadratmeter. Byggnaden får en mängd olika gemensamma kundytor och totalt 10–15 olika kommersiella ytor och kontorsytor för kaféer, restauranger och specialbutiker.  

Designen är anpassad efter intressenternas och PKO-ägarnas önskemål om att använda trä, sten och glas som byggnadsmaterial.   

Arbetet inleddes med att man rev stenplattorna där den nya byggnaden ska stå. På samma sätt fick den gamla, rivna inomhusmarknaden på Koskikatusidan av torget (Carelicum) ny beläggning.

Skumglas är en lösning för utmanande fyllningsarbeten

Leevi Tuunainen, entreprenörens anläggningsingenjör för projektet, förklarar att byggnadsstommarna består av cirka 150 pelare och bjälkar av limträ. 

”Taket och de yttre väggarna placeras ovanpå och mellan stommarna. Bygget är nu i en fas där man kan börja ana byggnadens former.”  

Det är första gången som Tuunainen har kunnat använda skumglasaggregat i ett kommersiellt byggnadsprojekt. Man valde skumglasaggregat för dess låga vikt och goda packningsegenskaper. 

”Parkeringsplatsen och valvet under inomhusmarknaden hade specifika belastningsrestriktioner, vilket innebar att byggnadens fyllnadsmaterial inte enbart kunde bestå av grus. I stället användes skumglas, vilket lämpar sig perfekt för det ändamålet. I genomsnitt är skumglasaggregat mycket bättre att packa jämfört med svällande lera eller traditionellt grus.” 

Foamit skumglasaggregat användes som primerfyllningsmaterial under handelsbyggnadens platta. Enlig montörerna är Foamit enkelt att lägga på plats.  

”När skumglasaggregatet tippats av på anläggningen var det enkelt att sprida ut med en skoplastare. Och ytan vi behöver täcka är ganska stor – nästan halva torget”, säger Tuunainen.

Kontakt