Skumglas blir vanligare på byggplatser för höghus

Foamit-skumglaskrosset som redan tidigare etablerat en stark ställning inom infrastrukturbyggandet är också starkt på kommande inom husbyggande som lättfyllning och värmeisolering. Till exempel, på YIT Rakennus Oy:s höghusbygge i Mankans har entreprenören gått in för Foamit som ett nytt alternativ till traditionella lösningar.

Den inom bostadsbyggnation vanliga helhetsansvarsmodellen innebär att det i sista hand är entreprenören som själv bestämmer hurdana material och tekniska lösningar den vill använda på sina byggen – givetvis utnyttjande konstruktörens expertis. Idag innebär självfinansierat byggande en allt mer ansvarsfull inställning till att konstruktionerna och hela byggnaden hålls i gott skick under byggnadens hela projekterade livslängd.

Hos oss diskuterar vi också miljöaspekt i projektgrupperna. Vi välkomnar produkter som främjar den cirkulära ekonomin och en hållbar utveckling. Skumglaskross är en sådan produkt. Då det dessutom enligt våra första erfarenheter tekniskt är en ytterst välfungerande produkt, skulle jag hålla det som mycket troligt att dess användning kommer att öka på våra byggen.

Juha Muukkonen, ansvarig byggmästare, YIT Rakennus Oy

Med mer än 20 års erfarenhet av hantering av bostadsbyggande har Muukkonen också i detta fall fortskridit steg för steg, och först samlat på sig erfarenheter av användningen. På Asunto Oy Klovinkukkulas höghusbygge används Foamit som fyllnadsmaterial i befolkningsskyddets betongtak.

Först tänkte vi använda makadam, men vi stannade för Foamit eftersom det var så enkelt att transportera och sprida och hade så god bärighet. Att använda Foamit främjar också våra miljömålsättningar, så vi valde det”, berättar Muukkonen.

Klart på en timme

På höghusbygget Klovinkukkula var det flera grader kallt dagen då Foamit skulle installeras. Anpe Oy:s bil för transport och pumpning av skumglas var på plats redan klockan åtta på morgonen. Trots de många minusgraderna tog det inte många minuter att förbereda pumpningen, och då den väl hade kommit igång, fick man till färdigt konstruktionsskikt i snabb takt.

“I mitt stilla sinne hade jag reserverat några timmar för utläggningen. Jag tror att den effektiva utläggningstiden stannade under en timme. Så kort tid tog det att isolera taket på alla de fyra befolkningsskydden med ett 20 cm tjockt skikt skumglaskross”, säger Juha Muukkonen.

Han säger sig ha blivit positivt överraskad av att det nya materialet ur arbetsplatsens synvinkel endast hade positiva egenskaper. Förutom återvinningsbarheten uppskattar Muukkonen också skumglaskrossets goda bärighet.

”När det gäller de flesta tillämpningar är det en stor fördel att ett skikt av skumglaskross har så god bärighet. Det är då ett bra underlag att jobba på och man kan gjuta på det utan att betongplattans tjocklek varierar på grund av rörelser i underlaget”, säger han.

Muukkonens byggarbetsplats omfattar två höghus, av vilka det första kommer att färdigställas i oktober 2018 och det senare i februari 2019.

“Det verkar uppenbart att jag kommer att använda mer Foamit på bygget som färdigställs senare. Produkten har fördelar som gör den mycket lämplig både som värmeisolering och ett fyllnadsmaterial som ersätter stenaggregat”, säger Muukkonen.

Kontakt