Infrarakentaminen

Vaahtolasimurske vahvistaa Turun Kauppatoria

Kevennysmateriaalille kova tarve savimaastossa Turun keskusta on ollut uudistusten keskellä useita vuosia. Vuonna 2020 avattu Toriparkki tarjoaa paikoitustilaa yhteensä noin 600 autolle ja kokonaisuudessaan uusi Kauppatori on valmis kesällä 2022. Keskustasijainti ja savipohjainen maasto edellyttävät paljon myös rakennusmateriaaleilta. Kansirakenteessa hyödynnetään kevyttä ja helposti kasautuvaa ympäristöystävällistä Foamit-vaahtolasia. Työmaapäällikkö Arto Aaltonen maanrakentamiseen ja infraurakoihin erikoistuneesta Turun Siirtomurske…

Read more

Vaahtolasia asennetaan.
Infrarakentaminen

Vaahtolasi estää painumia Raide-Jokerissa

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettavassa pikaraitiolinja Raide-Jokerissa hyödynnetään putkikaivannoissa kevennemateriaalina Foamit-vaahtolasimursketta. Murskeen käytön tarkoitus on välttää painumien muodostumista – ja tukea näin lopputuloksen laadukkuutta ja pitkäikäisyyttä. – Painumat voivat rikkoa putkia ja vaikuttaa myös kadun pintakerroksiin ja rataan, Raide-Jokerin Viikinkaaren osuuden aluevastaava Teemu Manninen YIT:ltä kertoo. Viikinkaaren työmaa on Helsingin Viikissä sijaitseva, noin…

Read more

Infrarakentaminen

Pelmaan liittymän työmaalle toimitetaan Foamitia viikoittain

Pelmaan liittymä sijaitsee valtatie 18:n varrella Ylistaron kohdalla. Liikennevirrat ovat kasvaneet alueella niin paljon, että vanha liittymä ei enää palvele tielläliikkujia. Liittymästä on aiheutunut liikenteelle viivästyksiä, kustannuksia ja jopa onnettomuuksia. Nyt työn alla on uuden, toimivamman risteyksen rakentaminen. Kohteessa hyödynnetään myös Foamit-vaahtolasimursketta, jota toimitetaan työmaalle jokaisen viikon alussa. – Me oikaisemme valtatietä ja teemme uuden…

Read more

Infrarakentaminen

Eteläisen kehätien rakentamisessa huomioidaan ihminen ja luonto

Lahden eteläinen kehätie -hankkeella varmistetaan sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä kehitetään alueen elinkeinoelämää ja maankäytön mahdollisuuksia. Liikennettä ohjataan Lahden keskustasta nykyaikaiselle väylälle ja suojataan tärkeää pohjavesialuetta. Ympäristön kannalta ovat laajalti käytössä kestävimmät materiaaliratkaisut, esimerkiksi vaahtolasimurske. – Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke sisältää kaksi hankeosaa ja kolme urakkaa. VALTARIn urakkaan sisältyy 4,5 kilometriä kaksiajorataisena…

Read more

Infrarakentaminen

Foamit mukana E18 Kausela–Kirismäen parannustöissä

E18 Turun kehätien varrelle sijoittuva Kausela–Kirismäen osuuden perusparannus on yksi suurimpia tämän hetken tiehankkeita maassamme. Keväällä 2019 käynnistyneen projektin tavoitteena on sujuvoittaa vilkkaasti liikennöityä väylää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Suunnitelmaan kuuluu esimerkiksi kaksikaistaisen tien laajentaminen nelikaistaiseksi. Käyttöönoton jälkeen parannetun tieosuuden pitää kestää kovaa käyttöä ja kulutusta, sillä Turun kehätiellä kulkee jopa 13 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämän…

Read more

Infrarakentaminen

Foamit keventää Keski-Pasilan uutta katua

Maistraatinportin jatkeeksi rakennettava uusi Firdonkatu on osa Keski-Pasilan uutta liikenneväyläinfraa, jota tarvitaan jättimäisen Tripla-rakennushankkeen tueksi. Firdonkatu on perustettu paksulle savikolle, jonka painumien torjumiseksi tarvittiin kevennerakennetta. Foamit-vaahtolasimurske oli tähän rakenteeseen selkeä valinta. Firdonkatu on yksi osa Pasilan uutta keskustakorttelia, jonka pääosan muodostaa kauppakeskuksesta, uudesta rautatieasemasta sekä toimistorakennuksista ja asuinkerrostaloista muodostuva kokonaisuus. Koko hanke maksaa yhteensä yli…

Read more

Infrarakentaminen

Valtatie 3:n kattaminen Hämeenlinnassa

Hanke oli osa suurempaa kokonaisuutta Hämeenlinnan keskustan kehittämisessä. Valtatie 3:n kattamisen yhteydessä rakennettiin yksi ramppi ja sen tarvitsema kiihdytyskaista. Kattamisen jälkeen rakentaminen jatkui kauppakeskuksella, joka sijoittuu osin Vt 3:n kannen päälle. Työmaa oli hyvin keskeisellä paikalla ja liikennemäärät olivat merkittäviä niin valtatiellä kuin kaupungin katuverkossakin. Hankkeessa oli kaksi vanhaa siltaa, jotka purettiin ja joiden paikalle…

Read more