Monikäyttöinen materiaali omakotirakentamiseen

Foamit-vaahtolasimurskeesta saat erinomaisen kevenne- ja eristemateriaalin omakotitalon rakentamiseen. Sen käyttökohteita ovat kaikki rakennusten perustamistavat, sisäpuoliset täytöt, kattorakenteet, tasakattoisten yläpohjien täytöt, tasavillakattojen kallistukset, routasuojaukset, pihakannet ja vierustäytöt.

Vaahtolasin ominaisuudet näkyvät merkittävinä etuina kuljetuksissa, varastoinnissa ja työmaalla. Se on luokassaan markkinoiden kevyin materiaali ja painaa vain viidesosan vastaavaan maa- ja kiviainesmäärään verrattuna. Tämä vähentää kohteessa rakenteisiin kohdistuvaa rasitusta.

Foamitin käsittelyä eri vaiheissa helpottaa myös hyvä kasautuvuus. Kohteeseen tuotaessa se ei leviä ympäristöön vaan pysyy kasassa ilman erillisiä tukirakenteita. Vahva kantavuus puolestaan tehostaa projektin etenemistä, sillä murskeen päällä voi kävellä jo ennen tiivistämistä. Samalla se muodostaa kestävän valualustan esimerkiksi pintalaatoille.

Foamit on myös ympäristön kannalta suositeltava valinta. Se valmistetaan puhdistetusta kierrätyslasista, sillä on luokassaan alhainen hiilijalanjälki eikä se sisällä orgaanisia aineksia.

Foamit keventää osaltaan Godain ekotalojen hiilijalanjälkeä

Godain ekotalojen ympäristöystävällisyys varmistetaan harkituilla materiaalivalinnoilla. Perustuksissa käytetään kevennysaineena Foamit-vaahtolasimursketta, jonka etuna on keveyden, kasautuvuuden ja kantavuuden lisäksi pieni hiilijalanjälki.

Aiheeseen liittyvät caset

Referenssit

Foamit kevennemateriaalina maansortuman korjausprojektissa

Foamit kevennemateriaalina maansortuman korjausprojektissa

  • Rivitalopihan maansortuman korjaustöissä oli haasteena mm. epävakaa ja heikosti kantava maaperä.
  • Osana projektia kohteeseen rakennettiin uusi pengerluiska Foamit-vaahtolasimurskeesta.

Lue lisää  

Talonrakentaminen

Wiksbergin kartano herää henkiin

  • Forssan vanhimman rakennuksen, Wiksbergin kartanon talousrakennuksen lattian kunnostuksessa käytettiin eristemateriaalina vaahtolasimursketta.
  • Lattian savivalun alle asennettu vaahtolasimurske on eristeenä hengittävä ja auttaa siten rakennuksen kosteudenhallinnassa.

Lue lisää  

Talonrakentaminen

Vaahtolasista palamaton eristys kerrostalon yläpohjaan

  • Foamit-vaahtolasimurske on nopea asentaa puhaltamalla.
  • Asennustyö ei vaikuta muihin rakennustöihin, sillä materiaali siirtyy kohteeseen puhallusletkua pitkin.
  • Materiaalin hyvä kantokyky mahdollistaa liikkumisen yläpohjassa ilman erillisiä kulkusiltoja.

Lue lisää  

Tee tilaus

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous