Talonrakentaminen

Foamitilla pienempi kosteusrasitus päiväkodille

 • Foamit toimii alapohjassa kapillaarikatkona terveellisen sisäilman varmistamiseksi.

Lue lisää  

Infrarakentaminen

Foamit mukana E18 Kausela–Kirismäen parannustöissä

 • Keventeen käsiteltävyys ja kasautuvuus olivat suuria etuja työmaalla.

Lue lisää  

Infrarakentaminen

Foamit keventää Keski-Pasilan uutta katua

 • Vaahtolasimurskeen avulla keventämällä siirtymärakenne saatiin liikenneturvalliseksi ja teknisesti toimivaksi.
 • Foamitia pystyy tiivistämään helposti ja se kestää hyvin päällä liikkumisen.

Lue lisää  

Infrarakentaminen

Valtatie 3:n kattaminen Hämeenlinnassa

 • Vaahtolasimurske valittiin teknisten ominaisuuksien, rakennettavuuden ja uudelleenkäytettävyyden ansiosta.
 • Foamitin pienen tilavuuspainon ja suuren kitkakulman avulla saatiin vähennettyä kuormitusta.

Lue lisää  

Talonrakentaminen

Lasipalatsin pihakansi on Amos Rex -taidemuseon katto

 • Foamitin käyttö taidemuseon kattoikkunoiden ympärillä on hyvä esimerkki murskeen kitkapintaisuuden ja kulmikkuuden eduista rakennettaessa haastavia ja kaltevia pintoja.

Lue lisää  

Talonrakentaminen

Vaahtolasi yleistyy kerrostalotyömailla

 • Foamit väestönsuojan betonikaton täyttönä.
 • Käsiteltävyys, levityksen helppous sekä hyvä kantavuus valintakriteereinä.

Lue lisää  

Referenssit

Foamit on oiva ratkaisu myös yläpohjassa

 • Foamit muodostaa kantavan alustan vesikaton pintalaatan valulle.
 • Foamit pysyy kulmikkaan raemuotonsa ansiosta paikallaan eikä siihen jää painaumia päällä käveltäessä.

Lue lisää