Infrarakentaminen

Foamit mukana E18 Kausela–Kirismäen parannustöissä

  • Keventeen käsiteltävyys ja kasautuvuus olivat suuria etuja työmaalla.

Lue lisää  

Infrarakentaminen

Foamit keventää Keski-Pasilan uutta katua

  • Vaahtolasimurskeen avulla keventämällä siirtymärakenne saatiin liikenneturvalliseksi ja teknisesti toimivaksi.
  • Foamitia pystyy tiivistämään helposti ja se kestää hyvin päällä liikkumisen.

Lue lisää  

Infrarakentaminen

Valtatie 3:n kattaminen Hämeenlinnassa

  • Vaahtolasimurske valittiin teknisten ominaisuuksien, rakennettavuuden ja uudelleenkäytettävyyden ansiosta.
  • Foamitin pienen tilavuuspainon ja suuren kitkakulman avulla saatiin vähennettyä kuormitusta.

Lue lisää  

Talonrakentaminen

Lasipalatsin pihakansi on Amos Rex -taidemuseon katto

  • Foamitin käyttö taidemuseon kattoikkunoiden ympärillä on hyvä esimerkki murskeen kitkapintaisuuden ja kulmikkuuden eduista rakennettaessa haastavia ja kaltevia pintoja.

Lue lisää  

Talonrakentaminen

Vaahtolasi yleistyy kerrostalotyömailla

  • Foamit väestönsuojan betonikaton täyttönä.
  • Käsiteltävyys, levityksen helppous sekä hyvä kantavuus valintakriteereinä.

Lue lisää  

Referenssit

Foamit on oiva ratkaisu myös yläpohjassa

  • Foamit muodostaa kantavan alustan vesikaton pintalaatan valulle.
  • Foamit pysyy kulmikkaan raemuotonsa ansiosta paikallaan eikä siihen jää painaumia päällä käveltäessä.

Lue lisää