Talonrakentaminen

Foamit on oiva ratkaisu myös yläpohjassa

Monipuolinen infra- ja talonrakentamisen kevenne ja lämmöneriste Foamit-vaahtolasimurske sopii myös yläpohjarakenteisiin. Vaahtolasimurske ei aiheuta riskejä rakenteille. YIT valitsikin Asunto Oy Elegian yläpohjan keventeeksi Foamitin. Espoon Vermon alueen asuinalueella ympäristön viihtyisyys ja materiaalien ympäristöystävällisyys ovat kes­keisiä lähtökohtia. YIT:n urakoiman Asunto Oy Elegian työmaalla nämä periaatteet toteu­tuivat myös kierrätyslasista valmistetun Foa­mit-­vaahtolasimurskeen valinnassa. ”Vaahtolasimurske on hyvä esimerkki siitä,…

Read more