Foamit Group kaksinkertaistaa vaahtolasin valmistuskapasiteettinsa Onsøyn tehtaalla

Vastatakseen kasvavaan kysyntään pohjoismaisilla infra- ja talonrakennusmarkkinoilla, Foamit Group sekä sen omistajat Partnera Oyj ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat päättäneet arviolta noin 10 miljoonan euron investoinneista yhtiön Onsøyn tuotantolaitoksella Norjassa. Investointisumma sisältää jo toteutuneet tehdasinfrastruktuurimuutokset.
Investointiohjelma käsittää kaksi uutta, tehokasta ja ympäristöystävällistä sähköllä toimivaa tuotantolinjaa, sekä nykyisten tuotantolinjojen modernisoinnin sähkökäyttöisiksi.

Investointiohjelman myötä Fredrikstadin lähellä sijaitsevan tuotantolaitoksen kapasiteetti kaksinkertaistuu ja tuotanto tulee olemaan lähes päästötöntä. Lisäkapasiteetti avaa Foamit Groupille uusia mahdollisuuksia tarjota vaahtolasia isoihin ja merkittäviin pohjoismaisiin infra- ja talonrakennushankkeisiin.

Investointi päästöttömään tuotantoon

Investointiohjelman valmistuttua Onsøyn tuotantolaitos tulee olemaan Pohjois-Euroopan energiatehokkain vaahtolasin tuottaja. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa, vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla laitokselle asennetaan kaksi uutta sähkökäyttöistä tuotantolinjaa, joiden vaahtolasin valmistuskapasiteetti on noin 130 000 m3. Tuotantolinjoilla tullaan hyödyntämään parasta saatavilla olevaa teknologiaa liittyen energian talteenotto- ja hallintajärjestelmiin. Uuden kapasiteetin lisäyksen jälkeen nykyiset kaksi fossiilista polttoainetta käyttävää tuotantolinjaa muutetaan sähköllä toimiviksi.

Kaikki Foamit Groupin käyttämä sähkö on fossiilivapaata, joka tarkoittaa, että Onsøyssä valmistetun vaahtolasin tuotekohtaiset CO2-päästöt pienenevät noin 60 prosenttia. Päästöjä aiheutuukin jatkossa lähinnä kuljetuksista. Onsøyn tuotantolaitoksen sijainti lähellä tärkeitä markkina-alueita auttaa pitämään vaahtolasin kuljetusmatkat lyhyinä ja kuljetusten aiheuttamat päästöt matalina.

Vaahtolasikapasiteettia suuriin hankkeisiin

Foamit Groupilla on vahva tarjouskanta, joka sisältää useita vuosille 2024–2026 ajoittuvia erityisen suuria infrarakennus- ja rakennushankkeita. Investoinnin tuoma lisäkapasiteetti vastaa erityisesti Ruotsin ja Norjan markkinoiden vahvaan kysyntään, mutta mahdollistaa myös viennin aloittamisen Tanskaan. Onsøyn laitoksen lisäkapasiteetti mahdollistaa myös muiden konsernin tuotantolaitosten jatkokehittämisen ja keskittymisen suurtuotannon ohella enemmän arvoa tuottaviin pienjakeisiin esimerkiksi rakentamisen segmentille.

Ympäristölupaprosessi laitoksen tuotannon laajentamisesta on jo käynnissä ja tehtaalla on tehty investoinnin mahdollistavia muutoksia infrastruktuuriin. Investointiohjelman tuoma lisäkapasiteetti tulee täysimääräisesti käyttöön vuoden 2026 aikana, jolloin myös modernisoidut linjat palaavat toimintaan uusien tuotantolinjojen rinnalle. Investoinnin odotetaan vaikuttavan positiivisesti paitsi Foamit Groupin liikevaihtoon myös kannattavuuteen, sillä säästöjä odotetaan syntyvän investointien tuomasta energiatehokkuudesta sekä fossiilisen polttoaineen käytön korvaamisesta vihreällä sähköllä.
”Onsøyn tuotantolaitoksen investointi vahvistaa Foamit Groupin asemaa Pohjoismaiden merkittävimpänä vaahtolasinvalmistajana. Päästötön valmistuskapasiteetti tukee myös kasvustrategiaamme sekä tavoitteitamme olla alan houkuttelevin kumppani. Kapasiteetin kasvaessa keskitymme myös jatkuvasti varmistamaan raaka-aineen riittävyyden. Tulossa olevat muutokset sääntelyyn lisäävät raaka-aineen saatavuutta ja tutkimme jatkuvasti uusia paikallisia raaka-ainelähteitä”, toteaa Kalle Härkönen, Foamit Groupin toimitusjohtaja.

”Erityisesti Norjan ja Ruotsin markkinoilla on nähtävissä kasvavaa kysyntää, jossa korostuvat suuret infrarakennus- ja rakennushankkeet. On hienoa, että valmistuskapasiteettimme kasvaessa pystymme vastaamaan paremmin vaahtolasin kysynnän kasvuun kaikilla markkinoillamme. Odotamme innolla, että voimme tarjota infra- ja talonrakentamiseen vaahtolasia, joka on tuotettu 100-prosenttiseti fossiilivapaalla energialla”, sanoo Truls Børresen, Glasopor AS:n toimitusjohtaja ja Foamit Groupin Norjan maajohtaja.

Pohjoismaiden johtava, kasvava ja kansainvälistyvä vaahtolasin valmistaja

Foamit Groupin valmistama vaahtolasi on kiertotaloustuote ja kevyt rakennusmateriaali, joka valmistetaan lasinkierrätyksen sivuvirroista. Foamit Groupilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konsernin neljästä vaahtolasin tuotantolaitoksesta kaksi sijaitsee Norjasssa, yksi Ruotsissa ja yksi Suomessa. Lisäksi konserniin kuuluu Suomen lasinkierrätyslaitos.

FOAMIT GROUP OY

Lisätietoja
Kalle Härkönen, toimitusjohtaja, puh. +358 40 838 5196

FOAMIT GROUP LYHYESTI
Foamit-konsernin liiketoiminta jakautuu vaahtolasiliiketoimintaan ja lasiliiketoimintaan. Vaahtolasia käytetään infra- ja talonrakentamisessa kevenne- ja eristemateriaalina. Lasiliiketoiminnassa konserni toteuttaa kattavaa kiertotaloutta vastaanottamalla lasijätettä ja kierrättämällä sen hyötykäyttöön. Foamit Groupiin kuuluu Suomen tytäryhtiö Uusioaines Oy, Ruotsin tytäryhtiö Hasopor AB ja Norjan tytäryhtiö Glasopor AS. Foamit Groupin pääkonttori sijaitse Vantaalla ja konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 43,7 miljoona euroa työllistäen 100 henkilöä.

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous