Talonrakentaminen

Vaahtolasilla varmistettiin laadukas rakentaminen vaikealla maaperällä

Entiselle merenpohjalle rakennettavat Voivalantien pienvarastot Kaarinassa vaativat maaperän haastavuuden takia varman ja keventävän materiaalin sokkelien vierustäyttöön.

Rakennuspalvelu J. Martti & Co. Oy:n hankkeessa pehmeälle peltotontille nousee kaksi pienvarastohallia, joissa on yhteensä 46 talliosaketta. Savisen maaperän haasteellisuuden takia hankkeessa oli mukana myös pohjarakennesuunnittelija.

Foamit valittiin vierustäytön materiaaliksi sen monikäyttöisyyden ansiosta: vaahtolasimurskeella toteutettiin kevennysrakenne, joka toimi myös routa-suojana.

– Määräävin tekijä valinnalle oli, että Foamitilla saatiin pehmeän maaperän piharakenteisiin kevennystä ja samalla murske toimii routaeristeenä. Saavutimme siis useamman asian yhdellä materiaalilla, rakennusmestari Arto Reunanen Rakennuspalvelu J. Martilta kertoo.

Arto Reunanen on käyttänyt Foamitia aiemmin vastaavissa rakennuskohteissa, joissa maaperän pehmeys vaatii täyttömateriaalilta keveyttä. Foamit on markkinoilla luokkansa kevyin kevennys- ja eristemateriaali.

Vaahtolasin monipuolisuus korvaa työvaiheita

Pehmeän maaperän kevennykseksi pohdittiin suunnitteluvaiheessa myös betonisten siirtymälaattojen käyttämistä painumien tasoittamiseksi.

Vaahtolasimurskeella korvattiin jakavan kerroksen materiaalia, minkä vuoksi siirtymälaattoja ei tarvittu. Foamit muodostaa vakaan ja tukevan alusrakenteen, mikä vähentää jälkipainumien riskiä.

Murske korvasi myös routalevyt rakenteiden ympäriltä, koska vaahtolasilla on erinomainen lämmöneristävyys. Suomen INFRA Palvelu Oy:n Jouni Äikkään mukaan vaahtolasin soveltuvuus routaeristykseksi tehosti toimintaa. Saman materiaalin käyttäminen eri työvaiheissa näkyi säästöinä niin ajassa kuin rahassakin.

– Sillä säästettiin aikaa, koska routalevyt olisi pitänyt asentaa käsin, kun taas Foamit-rakenne asennetaan konetyönä eikä erikoiskalustoa tarvita, hankkeessa maanrakennuksesta vastaavana konsulttina toiminut Äikäs kertoo.

Vaahtolasimurske toimii tehokkaana kapillaarikatkona, jolloin se suojaa betonisokkelia maasta imeytyvältä kosteudelta. Hyvän vedenläpäisevyyden vuoksi vaahtolasimurske on Jouni Äikkään mukaan erityisen hyvä materiaali seinän vierustäytössä.

Pitkään kestävä laatu tavoitteena

Rakennuspalvelu J. Martin ja Äikkään tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka kestäisi vuosikymmeniä. Tällä haluttiin vähentää maaperästä johtuvien mahdollisten jälkipainumien, kuten ovien eteen muodostuvien kynnysten, syntymistä ajan saatossa.

Vaahtolasimurskeen hyvä tiivistettävyys estää ajan kuluessa tulevia muutoksia rakenteessa. Tiivistäminen ei vaadi erikoistoimenpiteitä, mutta mahdollistaa paremman kantavuuden kuin mitä rakenneteknisesti vaaditaan.

Foamitin hiilijalanjälki on markkinoiden alhaisin ja siten sen käyttäminen on myös luonnon kannalta kestävää, kun vaatimukset rakentamisen ympäristöystävällisyydestä korostuvat. Täysin kierrätetyistä materiaaleista valmistettu Foamit ei sisällä eloperäisiä ainesosia, minkä vuoksi se säilyy muuttumattomana, ja muodostaa näin laadukkaan lopputuloksen, joka kestää aikaa.

– Laskelmiemme mukaan Foamit oli kaikista kustannustehokkain toteutustapa hankkeeseen. Ennen kaikkea sen valintaan kuitenkin vaikutti tavoitteemme parhaasta lopputuloksesta, jonka vaahtolasi kokonaisuudessaan mahdollisti, Äikäs toteaa.

Ota yhteyttä

Soita 050 432 5805 tai

Pyydä tarjous