Produkter

Skumglas är ett lättstensliknande material som tillverkas av återvunnet och renat glas. Skumglas har redan länge använts i Europa och dess goda egenskaper är vida kända: det är miljövänligt, eldfast, lättviktigt och lätt att bearbeta.

Uusioaines Oy började tillverka skumglas år 2011. Fabriken ligger i anslutning till Uusioaines Oy:s glasreningsanläggning i Forssa. Produktionskapaciteten är cirka 300 000 kubikmeter per år.

Foamit-skumglaskross

Foamit-skumglaskross passar utmärkt att användas i olika konstruktioner inom husbyggnation. Foamit är ett av de lättaste krossmaterialen på marknaden. I och med att produkten är så lätt har den många fördelar: den är bland annat lätt att använda och effektiv att transportera.

Tack vare den unika skumliknande cellstrukturen har produkten ett utmärkt lågt värmeledningstal (cirka 0,1 W/mK i torrt material). Skumglasets som är lätt att lägga ut och den höga friktionsvinkeln garanterar en stabil grundkonstruktion på byggarbetsplatsen. Skumglaset är eldfast och har bra vattenledningsegenskaper.

Skumglaskrosset tillverkas av renat returglas. Tack vare tillverkningsprocessen är det fritt från organiskt material.

PRODUKT ANVÄNDNING Skrymdensitet
[+/- 15 %]
Värmekonduktivitet
λ [W/mK]
FOAMIT 60
(0–60mm)
Som lättfyllnads- och dräneringsmaterial samt tjälisolering vid gårdskonstruktioner och rörledningar. Används allmänt som kross vid vägbyggen. 210 kg/m3 0,1
FOAMIT 30
(20–30mm)
Som lättfyllnadsmaterial och värmeisolering vid sockelfria husgrunder och kryprgrund. 210 kg/m3 0,1
FOAMIT 20
(10–20mm)
Vindsbjälklag, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Som fyllnadsmaterial vid tunnare konstruktioner och lutningar. Som fyllnadsmaterial runt rörledningar. Vid konstruktion av gröna tak.
FOAMIT 10
(3–10 mm)
Som finare fyllnadsmaterial vid konstruktioner och lutningar. För olika ändamål i trädgården (luftning av torv/mull). Vid konstruktion av gröna tak.

Förpackningsstorlekar: storsäck 1 m3. Partier över 20 m3 kan levereras i lösvikt.
Skumglaset komprimeras 10–25 % beroende på användningsändamålet, det tillämpade marktrycket och antalet överfarter. För packning vid husbyggen rekommenderar vi vibratorplatta (70–200kg).

Kontakt