Uusioaines Oy, en medlem i Foamit Group, fick EcoVadis Silver Rating för sitt hållbarhetsarbete

Pressmeddelande 13 juni 2023

Foamit Group är ett företag för cirkulär ekonomi som arbetar på ett ansvarsfullt sätt för miljö och människor i Finland, Sverige och Norge. Företaget ser till att glasavfall från företags- och konsumentaktiviteter återvinns på ett effektivt och säkert sätt. Utöver Uusioaines Oy i Finland består koncernen även av Hasopor AB i Sverige och Glasopor AS i Norge.

Varje år tar Uusioaines Oy emot 80 000 ton återvunnet glas, vilket motsvarar 70 procent av Finlands glasåtervinning. Företaget använder glasavfallet för att skapa råmaterial för glasindustrin och skumglasaggregat för infrastruktur och byggnation. Utmärkelsen Silver Rating som tilldelats Uusioaines enligt EcoVadis utvärdering av hållbarhet och socialt ansvar innebär att företaget ligger bland de bästa 25 procenten av företag som utvärderats av EcoVadis. Uusioaines Oy fick poängen 68/100, vilket gör att de kvalificerar sig för utmärkelsen Silver Rating. Den högsta poängen på 70/100 tilldelades Uusioaines för deras miljömässiga arbete och deras arbete med arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

”EcoVadis är ett internationellt erkänt utvärderingssystem för hållbarhet och vi är glada att ha fått detta erkännande. Det här ett tydligt bevis på vårt hållbarhetsarbete”, säger Tiina Partanen, Foamit Groups hållbarhetschef och PMO. ”En djupgående förståelse för miljöeffekter är det första steget mot att nå våra strategiska miljömål. Vi är öppna med våra produkters miljömässiga effekter för att hjälpa kunder och intressenter att utveckla sina egna verksamheter och att ta sitt miljömässiga ansvar.”

”Dessutom är detta tredjepartscertifikat ett bevis på vårt långsiktiga och framgångsrika arbete för hållbarhet. Utmärkelsen från EcoVadis visar även för våra kunder och samarbetspartner att våra produkter och tjänster uppfyller deras krav. Vi strävar efter att förbättra kvaliteten på vår egen verksamhet och att minimera vårt miljömässiga avtryck. Foamit skumglasaggregat är ett miljövänligt val: det är tillverkat av 99 procent återvunnet glas och har ett lågt koldioxidavtryck i sin klass. Hållbarhet är därför kärnan i vår verksamhet och genomsyrar alla våra aktiviteter”, sammanfattar Tiina Partanen.

EcoVadis erbjuder en plattform som företag kan använda för att utvärdera sina leverantörers miljömässiga och sociala arbete på global basis. Kategorierna för EcoVadis utvärdering innefattar miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp.

Mer information

Foamit Group

Tiina Partanen, chef för hållbarhet och PMO

Tfn +358 40 560 7562

tiina.partanen@uusioaines.com

Kontakt